Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Как да научим децата и учениците със специални образователни потребности да четат, превеждат и пишат на Английски език
Гласувай
Рейтинг
50

“Един език те поставя в коридор за цял живот.

 Два езика отварят всяка врата по пътя  ”

Франк Смит

Имах афинитет към изучаване на чужди езици още от училищната скамейка. Получавах постоянно отлични оценки. Едва  седемгодишна започнах да уча и  да експериментирам с мои детски  методи -записвах се на касета, докато чета непознатия английски или руски  текст и след това го прослушвах  многократно. Залепвах листчета на хладилника, шкафа, вратата, дори носех в джоба си думички, изписани понякога и грешно  от неуверената ми детска ръка.

Аз съм голям експериментатор, но причината да се развивам не е любовта ми към чуждите езици, а затрудненията на моя син с Английския. Подчертавам, че е отличник по всички останали предмети. 

Септември 2020г. получи среден на входното.

Налагаше се да предприема действия, да му помогна да изчисти пропуските.

Основните мотиви на дейностите ни бяха и все още са :

● Естествената  любознателност и познавателни потребности.

● Удовлетворение от смисловата игрова активност и общуване с връстниците без сравняване на децата помежду им и без състезание по качества, положен труд или постигнати резултати.

И така започна нашето приключение по скоростно и приятно учене чрез игра сутрин 5 минути  и вечер още толкова, всеки ден без прекъсване. Сега е началото на април, почти края на учебната година за третокласниците и напредъкът  му е уникален, получава много повече отлични оценки за преводи на текстове и усвоени блестящо граматически правила за нивото на възрастта- 9-10г. Дори имаше увереността да се яви на състезание. 

За  да работи ефективно и с лекота , детето трябва да е усвоило добре първоначалните умения за четене и писане на български език.

Какво правехме ли?

Упражнявахме се ........ всеки ден. Забавлявахме се със ”странно” прочетените думи и си напомняхме, че грешките са наши приятели и учители. Ако допускахме  грешка при преписването, думата не се триеше или поправяше, а се зачертаваше и се правеше нов опит да бъде преписана правилно. Писането имаше смисъл, беше забавно и не натоварваше прекалено малката ръка.

Ще повторя, че съм експериментатор  и моето дете се превърна всъщност в ”опитното ми зайче”, в добрия смисъл на думата, разбира се.

Изработвахме табла с английските букви, цифри и животни, решавахме кръстословици, откривахме скрити букви , избирахме правилни думи, ограждахме, свързвахме. Решавахме упражнения с условие примерно: огради правилната глаголна форма или правилното лично местоимение, прочети, проследи, оцвети. Всичко попълнено събирах в папки, защото децата се вълнуват от количествата, а и умът им обича да работи с фактически свършена работа. Най- добрите работни листове поставяхме в рамки.

Бяхме постоянни, напредвахме бързо, въпреки кратките 10 минутни дневни уроци. Запълвах неговите пропуски, припомняйки си детските ми чуждоезикови  техники на учене чрез игра и си мислех, че детето ми е късметлия, защото имаше помощник, за разлика от мен в онези времена, когато почти никой от обкръжението ми не знаеше езици, за да ме подкрепи, а и нямаше интернет с този богат набор от платформи и езикови игри, демонстрации и презентации в youtube.

Имахме като за начало изработени материали от велкро, цветни книжки с упражнения . С тях надграждахме по нов начин темите от учебното съдържание. Всеки ден следях какво е писал в работната си тетрадка и коригирахме на момента грешките и пропуските. Записвах урока с телефона,  детето го прослушваше , за да може да го прочете поне веднъж.

Много е хубаво, когато  успеят да направят нещо сами, променят усещането за себе си, и това на родителите!

Тогава в мен се зароди желанието да опитам да уча и моите деца /ученици със специални образователни потребности по този лек и приятен начин като започнем с английската азбука, цветове, числа  и животни. Получаваше се. При тях нещата не са толкова бързи и видими, но ме радват с желанието си да учат чуждите думички.

Бавничко, но без усилията, които биха ги отказали от процеса на учене.

И като цяло се увеличава желанието им да се развиват по всички предмети, повишава се чувството им за справяне и успешност.

Всичко е въпрос на практика и многократни повторения. Започнах да съставям по-простички игри с приложението wordwall.net.

Ще посоча и примери, за да онагледя думите си.

Ако сме взели решение да усвоим предложните отношения, се залавяме да ги упражняваме ежедневно поне за 5-10 мин. Предлозите за място ни казват къде се намира някой или нещо: The balls under the table. There are three pens on the desk. Когато питаме къде се намира някой или нещо, използваме въпросителната дума where-къде. Използваме where is когато питаме за един човек, животно или предмет: Where is the dog?       It’s in the garden. Използваме where are когато питаме за много хора, животни или предмети.Where are the apples? They are in the basket. 

По много и различни начини с предмети, които детето/ученикът харесва (цветни легоблокчета, плодове, карти, работни листове с велкро, помагала, електронни игри и т.н) обогатявахме кратката урочна дейност. 

Включваме всичко, което преценим, че ще ни бъде полезно за осъществяване на тази конкретна образователна цел. Важно е да се запази чувството на лекота, чувството за игра и усещането за справяне, за да сме сигурни, че поддържаме и разпалваме желанието за чуждоезиково обучение у детето. 

Продължаваме да следваме целта с ежедневно повтарящи се разнородни задачи и упражнения на тема предложни отношения, животни, числата до 100 или превод на текст от учебника. Каквато и да е  образователната цел е необходимо да си поставим ориентировъчен срок за изпълнението й-3 седмици или 3 месеца. Продължаваме дотогава, докато е необходимо. Увереността на детето и високите резултати на тестовете, получените похвали за изпълнена задача в електронния дневник  и др. ще ни покажат, дали сме постигнали целта.

Чак след това сме готови да наченем новото знание. Да му се насладим подобно на любимата ни отворена кутия курабийки. Не отваряме нов пакет с лакомства, докато не се изчерпа съдържанието на стария пакет.

Докато детето не усвои знанието, не се втурваме към друго такова. Нямаме за цел да объркваме ученика, а да го накараме да пише, превежда и чете  сам. В един момент ще наблюдаваме как то вече няма нужда от нашите напътствия, а се справя само.

Моментът, в който  започваме да учим примерно  за уместната употреба на have got и has got в изречения и кратки тектове , спираме да се занимаваме с предложните отношения. Когато искаме да кажем, че някой притежава нещо , употребяваме  have got или  has got .  

Използваме have got с I ,you ,we ,they и has got  с he, she , it.I have got a kite. She has got a kite.

 Но поне веднъж седмично се сещаме за предложните отношения , като за стари приятели. Припомняме си ги с едно две познати упражнения- избери правилния предлог, оцвети, свържи, прочети ,  отделяме им една прегръдка време.

Начините за научаване на английски език не са много по-различни от начините за ограмотяване на децата /учениците със специални образователни потребности по техния роден български език.

 Учениците със специални образователни потребности срещат трудности при усвояването на простичките чуждоезикови  правила, защото по английски език в училище нямат възможността за индивидуална работа, нямат толкова много време, за да се обясняват звуците . Липсва процеса на фонологичното осъзнаване и децата наизустяват или пък не успяват и така пропускат ценните уроци в началото, необходими за поставяне на основата.

Кога се пише a или  an, some или  any?! Пишат се винаги, но не пред множествено число и само пред бройни. Пред думи с гласни(a, u, o, e, i) се поставя an. Пример:an apple се пише с an, обаче ако сложим качество  a green apple, от  an става  a . Следващата буква е- g. Важно е гласните да се запомнят , за да се свързва с това.

Как по- лесно да обясним на детето/ученика със специални образователни потребности  правилото за do и does?Кога глаголът е с окончание-s и кога без него ? Как да го обясним простичко, така че да се изясни словореда на изречението ? Правилото за подбор на думите в изречение, познато им от българския език да приложат сами и в английския език?! She , he, It - само в тези случаи е does. 

А окончанието  -s в глаголите и  кога е уместна употребата му( likes, plays, runs)?

В сегашно просто време, когато говорим за навици, факти, ежедневна рутина, постоянни събития и състояния.

I have a cat. She has a cat.  Въпроса: Do you have a cat? Отговор: No, I don’t. Yes, I do. За 3л. единствено число се добавя -s.(she , he, It )

Когато задаваме въпрос Do става  Does. Does she play tennis? Когато ползваме  does окончанието на глагола  -sпада. Важно е да се направи разликата.

She eats banana every day.  She is eating banana. Първият случай с повтарящо се действие всеки ден . Втория случай е в момента и не е свършило.    

Учениците със специални образователни потребности се затрудняват  да определят кога се пише примерно this, that, those,  these, въпреки нагледните материали, стрелки за близо и далече към всяка картинка. Когато стрелката е близо до котката, кучето се ползва за близки предмети и неща до нас. Стрелката далече от зайчето, котката за далечни от нас неща. И съответно формите за единствено ( това е-this is -близо, онова е -that is- далече) и множествено  число(  това са-  these are-близо , онова са-those are-далече).

Без изисквания от страна на ресурсния учител, а единствено, чрез богато снабдяване на ресурсния кабинет с разнообразен набор от дидактични средства, илюстровани помагала за работа, електронни игри , наблюдения и  мотивация у двете страни в образователния процес.

Изучаването на чужд език е дълго пътешествие - ту трудно, ту удовлетворяващо, овладяването му открива пред нас безброй нови възможности.

Благодаря за подкрепата  от страна на ЕПЛР и на  родителите.


Mатериалите от велкро са изработени по моя идея от Анелия Карамфилова, сайт е www.nikisworld.com

Изготвил: Веселина Башова


Използвана литература:

Лукова, Елица “Firs step in english 1”

Маринова, Донка “English ABC play and learn”

Дюлгерова, Светлана” Аз уча английски 3 клас”

 

Споделени ресурси
Споделени образователни презентации на теми: 1. Обобщителен урок за затвърждаване уроците за гласните звукове и букви за първи клас. Свали2. Доклад към Национален Доверителен еко Фонд (НДФ) за работата ни по "Проект за...
Обучения „Медийна грамотност през моя предмет“. Подготовка на учители към общността „Дигитални звезди“
През юни и юли 2021 г. ще се проведе поредица от онлайн обучения на учители, които ще бъдат включени в общността на Коалиция за медийна грамотност „Дигитални звезди“. Програмата насърчава развитието на умения за преподаване на медийна грамотност...
Видео уроци на тема "Медийна грамотност"
Тези видеоуроци са продукти на сътрудничеството на Коалицията за медийна грамотност с най-големия образователен сайт Уча.се по проекта “Медийна грамотност през дистанционно обучение”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“...
Ода за Матевски - стихотворение
Стихотворение на Весела Карамфилова - публикувано в книгата "До последен дъх" - Георги Янев - 2016 г. ...
Обновената обучителна платформа на Сдружение за споделено учене ЕЛА с 5 курса за педагогически специалисти
Представяме Ви обновената обучителна платформа на Сдружение за споделено учене ЕЛА с пет онлайн курса за учители: https://e-learn.ela-bg.eu/bgЗапознаване с приобщаващото образование;Изграждане на приобщаваща училищна среда: Принципи и...
На добър път в живота, абитуриенти от СУ „Отец Паисий“ - Медковец
По стара традиция СУ „ Отец Паисий“, с. Медковец на 24. май,  освен че чества Деня на славянската писменост и българската култура, изпраща своите дванадесетокласници и представя пред обществото своите грамотни вече първокласници. В днешната обстановка - празникът,...
Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост в пощенските материали. Виртуална изложба.
...
Начало на кампания „Училището има смисъл, когато е свързано с живота“
Кои уроци помним от училище? Кои учители ни влияят истински и защо? Знаят ли учениците е приложението на материала, който учат? Каква е ролята на общността в образованието?  Отговорът на тези и много други въпроси ще търси Сдружение за споделено учене ЕЛА в...