Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Галина Димиева - Учител в ДГ 14 "Дружба", гр. Варна
Гласувай
Рейтинг
0

Какво ви мотивира да сте учител?

Учителството е отговорно призвание и е нужно да се изпълнява от отдадени и ентусиазирани хора. Децата - бъдещето на нашата планета - са наша обща отговорност. Колкото повече усилия влагаме за тяхното израстване, толкова по-добро бъдеще градим. Работата на учителя в детска градина не се ограничава само до обучение на децата, той трябва да бъде креативен, иновативен, да успява да привлече и да задържи вниманието на децата, толкова неустойчиво в тази крехка детска възраст от 3 до 7. Според мен, възпитанието на децата е не малка част от учителската професия. Учителят трябва да служи за пример както на деца, така и на родители. Взаимоотношенията с родителите e нужно да се основават на взаимно доверие и съдействие за една обща цел - възпитаване и образоване на отговорни и добри бъдещи личности.

Разкажете една любима случка в училище.

Възхищавам се на ситуации, в които децата ни показват колко умни са всъщност и че въобще не са за подценяване и трябва по-често да се вслушваме в тях. Вярвам в детската находчивост и съм сигурна, че и те ни учат на много неща. Най-вече как да живеем, да се смеем и да сме необременени от живота. Така в нашата група често организираме мозъчни атаки по различни теми и получаваме неочаквани отговори. Ето някои от тях:

- Защо някои хора напускат България?

Защото в България се печелят малко пари, а трябва да се яде (Ана Ташева, 7 год.)

Защото имат работа в други държави. Сигурна съм, че са много смели (Симона Костадинова, 7 год.)  

Какво ще направиш, ако станеш президент?

Ще казвам на другите какво да работят. (Теди Захариева, 6 г.)

Ще раздавам парички (Софи Къртова, 6 г.)

- Защо майките постоянно мият чинии?

Защото ние в мръсни чинии не ядем (Рада Пенева, 3 г.)

И аз това се чудя… (Виктор Петров, 4 г.)

Защо татковците не мият чинии?

Защото майките не им дават тази възможност (Дари, 4 г.)

Защото са много заети да гледат филми (Ники, 4 г.)

В групата често се случват и чисто забавни истории. Така например един петък, когато децата си вземат багажа и пижамките вкъщи за пране с майката на Стас претърсихме цялата група, за да намерим пижамката на детето. Вечерта майката ми се обади през смях и ми се извини като ми обясни, че пижамката била под дрехите на детето.

Кой беше Вашият любим предмет в училище?

През годините съм имала различни любими предмети. Привличало ме е не  толкова съдържанието на учебната дисциплина, колкото начинът на преподаване и методите на съответния учител. Така през годините съм харесвала биологията, където учителят ни Господин Георгиев беше преобразил класната стая в лаборатория с препарирани животни, а едната стена на кабинета бе изпълнена с аквариуми и различни декоративни рибки, жаби, гущер и т.н. Биологията за нас децата беше едно приключение, една експедиция в науката. Впоследствие заобичах математиката, където учител ми бе Госпожа Алексиева – възрастна дама с дълъг педагогически стаж, която умееше да владее класа и да му поднася занимателни математически задачи. За отбелязване е, че повечето от съучениците ми бяха толкова добре подготвени, че всички, които имахме желание влязохме в елитни езикови гимназии.

Къде са будителите?

Някои от будителите заминаха в чужбина, други останаха в България. Будителите би трябвало да са в образователните институции, на управленски позиции, в политиката и на ръководни постове в държавата. За съжаление, будителите са все по-невидими, но който иска и притежава нужната култура намира своите кумири и хората, които го мотивират и „запалват“ да продължава напред и да жъне успехи. Понякога будителят е вътре в теб и е въпрос на време ти самият да станеш будител. Голяма част от учителската колегия заслужава призванието „Будител“, защото повечето от съвременните учители-будители правят почти невъзможното, за да задържат интереса и да мотивират своите ученици.

С какво се гордеете като учител?

Гордея се с моите деца. Гордея се с техните постижения. Това е сигурен знак, че ние като учители добре сме си свършили работата. Гордея се с отношението на децата към мен. Гордея, че съм съумяла да изградя равноправна връзка с родителите. Отношенията ни са партньорски като си помагаме взаимно в името на нашите деца. Гордея се с идеите и иновативните методи, които осъществяваме в групата, заедно с моята любима колега, която ме подкрепя във всяко едно начинание.

Как виждате класната си стая след 5 години?

Пълна с деца! Иска ми се класните стаи, респективно занималните в детските градини,  да предоставят на децата/учениците повече възможности за движение и игри. Считам, че знанията се възприемат по-добре като се изживеят. За това бих желала да мога да предложа на децата повече възможности за преживяване на преподавания материал. Донякъде с колежката сме постигнали нужното, за да могат да играят свободно. Ежедневно измисляме различни игри, раздаваем материал, подготвяме занималнята тематично според предстоящия за преподаване материал. Съществуват интересни нови технологии като Stem, многомишкова система и др., които също биха допринесли за по-интересното и лесно усвояване на материала от децата.

Какво искате да се промени в българската образователна система?

Факт е, че промените са стартирали. Образованието ни би трябвало да е проекто-базирано, да се дава възможност на деца и родители да изследват сами и да предоставят разработки по различни тематики. Учителите трябва да излязат от статуквото на чисто преподаване на урока и четене на лекции, а да бъдат интересни и завладяващи за учениците си.

Кое е най-важното, на което искате да научите своите ученици?

Да бъдат хора! Като учител в детска градина бих желала да допринеса за изграждането на ценностна система, включваща общочовешки ценности – да бъдат добри, да уважават себе си и околните, да си прощават. Това са нещата от живота, които не са заложени в програмата, на всеки трябва да ги притежава. Работим ежедневно за изграждането на отговорни и толерантни личности, които да се гордеят със своя произход и в крайна сметка да допринесат за израстването на едно по-добро общество.

Опишете класната си стая?

Още от първия си ден в детската градина заявих пред родители и колеги, че в нашата занималня няма да има телевизор, тъй като считам, че децата в нашето малко общество трябва да общуват по между си и детската градина е мястото за това.  Впоследствие в групата ни по проект на общината, по който детската градина кандидатства групата ни се снабди с интерактивна дъска, която се използва само за образователни цели. В групата има редица кътове, които предразполагат децата за различни игри и интеррелации. Имаме  библиотека „Делфинче“, спортни съоръжения, куклена къща, куклен театър и т.н.

Кой беше вашият любим учител и защо?

Още помня учителката си от първи до четвърти клас. Нейната блага усмивка и нейната прегръдка. Не си спомням нищо от преподавания материал, на смятам, че тя беше човечна и се отнасяше с нас децата с уважение и без да накърнява нашето достойнство.


ВЪЗПИТАВАМЕ БЪДЕЩИ ШАМПИОНИ

(ПИСМЕНО ОПИСАНИЕ НА ДОБРАТА ПРАКТИКА)

РЕЗЮМЕ: Посредством презентации, интерактивни уроци, репортажи от състезания и олимпийски игри и много движение запознаваме децата с видовете спортове. Ежедневно в групата се предоставя възможност на децата за включване в различни физически упражнения – сутришна гимнастика, щафетни игри, подвижни игри на открито, упражнения от конкретни видове спорт. Ежеседмично се представя различен вид спорт. Каним различни иззвестни български спортисти – Ваня Стамболова, Симона Дянкова и т.н. Насочваме децата да се гордеят със своя произход като ги запознаваме с постиженията на велики български спортисти. Осигуряваме срещи на децата с носители на медали от спортни състезания.

ЦЕЛИ: Възпитаване на любов и влечение към спорта. Събуждане на искрици и създаване на състезателен дух; насочване към здравословен начин на живот с повече движения и спорт.

Дехуманизацията на съвременния човек и все по-голямото навлизане на дигиталните технологии в живота на хората се отразяват дори на най-малките членове на нашето общество. Затова авторите на настоящата разработка считат, че превантивните мерки спрямо ограничаване влиянието на съвременните модерни технологии трябва да бъдат прилагани в най-ранна детска възраст. Част от последствията са известни на всички специалисти и дават сериозно отражение в ежедневието ни – нарастваща агресия, липса на толерантност и уважение към околните и много други. Добротата и щастието са присъщи характеристики на детството. Затова нашият екип цели, посредством всякакви  подходи, да запази тези добродетели у минали, настоящи и бъдещи поколения възпитаници.

Научно доказано е, че спортът е тренировъчен инструмент за личностно и социално израстване. Физическата култура включва в себе си, освен трениране на физиката, възпитаване на едно по-добро общество без расистки нагласи, насилие, незачитане на авторитети и на етични правила. Посредством спорта се създават нови приятелства, децата се учат да спазват  правила, да играят честно. Спортът повишава тяхното самочувствие и увереност. Спортът съчетава хуманистични ценности с технически умения в отборни спортове. В спорта се уважава културното многообразие на глобално равнище, съществува антирасизъм, равенство между половете, ксенофобия. В крайна сметка спортът доставя радост, забавления и щастие чрез движението и приятелството;  осъществява се пълноценен, здравословен и природосъобразен начин на живот.

Началото на една развита и апробирана в годините практика за справяне с посочената по-горе проблематика е поставено още през 2010 година с редица инициативи за насърчаване на деца и родители към повече движение и спорт. Плодовете на тези целенасочени действия са видими понастоящем като деца от група „Делфинче“ на ДГ „Дружба“ – гр. Варна са млади надежди в елитни спортни отбори в страната и чужбина. Инициативата „Спортувам и ще бъда здрав“, проведена за пръв път в подготвителна група на детската градина, набира сила и с времето се доразвива като се въвежда също така в първа и втора възрастови групи.

Инициативите по тази добра практика са неразривно свързани с темите и очакваните резултати по здравно образование в предучилищна възраст, разписани в Наредба № 12. Налице са интерактивни връзки с другите образователни направления  по темите от Годишното разпределение „За да бъда здрав“, „Силни и щастливи“ и др. Понастоящем проектът  се провежда под надслов „Възпитаваме бъдещи шампиони“ и включва следните дейности:

 • Запознаване с различни спортове;
 • Привличане на родители за съвместни дейности;
 • Упражняване на различни спортове;
 • Срещи с известни спортисти;
 • Участия в съвместни инициативи;
 • Благотворителни спортни мероприятия;
 • Обратна връзка от деца и родители. Отчитане на резултати. Отзиви и препоръки

Посредством Power Point презентации, репортажи от олимпийски игри и различни състезания, интерактивни уроци децата биват запознавани с различните видове спортове. До момента са представени спортовете:

 • Спортна гимнастика;
 • Лека атлетика
 • Художествена гимнастика
 • Футбол
 • Баскетбол

Спортът се представя на достъпен за децата език. Показват се основни положения, дисциплини, уреди в съответния спорт. Децата се запознават с правилата на груповите и индивидуалните спортове. Същевременно с това на вниманието на децата се предоставя информация за известни български спортисти. По този начин децата се възпитават в родолюбие и да се гордеят със своя произход. Като гледат презентациите и репортажите децата сами достигат до умозаключенията, че е хубаво да спортуват, че спорът ни прави по-здрави, по-красиви и по-силни.

Екипът създава специални условия в занималнята, които насочват и насърчават подрастващите към упражняване на определени видове спорт. Така средата  бе преобразявана от колектива за следните дейности:

 • Щафетни игри;
 • Скачане на батут;
 • Общоразвиващи двигателни упражнения – дълъг скок, равновесно ходене, хвърляне в цел и т.н.;
 • Тренировки по художествена гимнастика, модерни танци, йога, футбол;
 • Състезания

В двора на детското заведение нашите възпитаници сами измислят свои щафетни игри и спортни предизвикателства. Децата от групата вече притежават умения сами да се разпределят в отбори и да изберат своите капитани. Всички разбират важността на правилата на спортните игри и ги спазват. Наблюдава се пренос на съобразяване с правила и в други детски дейности като например живота в групата – миене на ръчички в умивалнята, сервиране на храна по време на обяд, други съвместни игри и групови активности.

Детското заведение притежава физкултурен салон и са осигурени разнообразни съоръжения, предразполагащи спортно-подготвителните дейности – тунели, таралежи, шведска стена, медицински топки, обръчи и много други. Това значително улеснява дейността на екипа и постигането на целта на тази добра практика, а именно привличане на деца и родители към активен начин на живот и спортуване, респективно – намаляване на дехуманизацията и латентността на обществото ни. Спортните съоръжения, на разположение на децата, са привлекателни, в приятна цветова гама, ергономични. В детската градина функционира Спортна комисия, която се грижи за подсигуряване, поддръжка и разнообразяване на функционални и интересни спортни уреди. Ръководството е оценило благотворното въздействие на упражняването на различни спортно-подготвителни упражнения и игри, подкрепя  и изцяло съдейства на екипа за въвеждане на  и насърчаване към спорта  като цяло.

Ежедневно в рамките на дневния режим на децата се предоставя възможност да се включат в различни спортни игри. Те сами определят вида, правилата, а често и уредите, които ще ползват. Както е в истинските състезания победителите получават „златен медал“. Добро впечатление на екипа направи преди време идеята на отбор от момчета, спечелил в отборно състезание, да си предават златния медал от вратле на вратле в продължение на целия ден. Съвместните спортни игри на децата заздравяват приятелствата и подобряват микроклимата в групата.

Освен диагностичните упражнения, които се правят през годините с цел отчитане на физическата дееспособност в група „Делфинче“ целенасочено се занимаваме с подобряване на резултатите за тези конкретни характеристики. Всяко дете разбира, че за да се справя по-добре в съответните физически „изпитания“, то трябва да се упражнява и да тренира. Под формата на различни подвижни игри, подходящи за възрастовата група, децата извършват общоразвиващи физически упражнения - дълъг скок, хвърляне на малка плътна топка в цел, бягане и т.н. С радост екипът на група „Делфинче“ при ДГ 14 „Дружба“ заявява, че общата физическа деесподобност на децата в групата от под средна в началото на първа група се вдигна до горната граница и вече е над средна с коефициент 9,8 в края на учебната година във втора група. Паралелно с тренировките и упражненията, децата се учат да се разбират помежду си, да се договарят, да си помагат и да са съпричастни едни към други. В много от спортните беседи говорим, че не е важна победата на всяка цена, важно е да си помагаме и да бъдем добри хора. Наблюденията ни върху детския колектив сочат, че чрез насочени спортни действия и прояви, агресията в групата е сведена до минимум, подобрили са се взаимоотношенията между децата и работата в екипите по време на други учебни и ежедневни дейности.

Екипът на групата се постара да включи всички желаещи деца от групата в разнообразни тренировки под формата на странични дейности. В групата през годините бяха канени инструктор по йога, треньори по художествена гимнастика, футбол и модерни танци. Извършени са много демонстрации и съвместни тренировки за възбуждане интереса и желанието на децата към определени видове спорт.

Родителите на децата в групата са също ангажирани с инициативите по проекта „Възпитаваме бъдещи шампиони“. През 2018-2019 година те се включиха в инициативата „Хайде на хорото“ като по този начин деца, родители и учители заедно показаха на децата магията на българския народен танц и удоволствието от това да сме всички заедно на хорото. През 2014 година родителите се включиха в организираната от учителите на група „Делфинче“ инициатива „Играя сутрешна гимнастика с мама/тате“ в рамките на която в продължение на два месеца родителите на децата влизаха и показваха двигателни упражнения за започване на деня с усмивка.

Настоящият мини проект включва и редица инициативи, свързани с посещения в групата на различни известни спортисти и бъдещи спортни надежди. През последната учебна година в групата са влезли и представили своя спорт:

 • Валентин Димитров – вратар в ПФК „Черно море“, Юноши - гр. Варна
 • Стефан Станчев – професионален защитник в ПФК “Черно море“ – гр. Варна
 • Никол Иванова – художествена гимнастичка в СК „Грация“, деца – гр. Варна
 • Ваня Стамболова – европейски шампион по бягане с препятстввия, лека атлетика

Отправени са покани и чакаме потвърждение към Симона Дянкова, професионален състезател по художествена гимнастика, Деян и Калоян Иванови – баскетболисти в националния отбор.

Гостите ни показват част от своята спортна екипировка, своите медали, говорят за спорта, който упражняват, правят демонстрации и тренират заедно с децата. Тези инициативи се харесват много от деца и родители и последните съдействат изцяло на екипа за разширяване кръга на посещаващите спортисти.

Следвайки учебната програма, децата от група „Делфинче“ участват в редица съвместни инициативи с други групи и на градинско ниво. Организират се различни щафетни игри, всеобщи физически упражнения в двора на детското заведение. Разнообразни спортни празници изправят децата пред предизвикателствата на спортната и двигателна дейност, учат ги да се състезават според правилата на честната игра. През 2014 година момчетата от група „Делфинче“ участваха в детския футболен турнир, организиран от ФК „Делфините“ – гр. Варна и спечелиха призови места.

Много от благотворителните инициативи в групата са свързани със спортната дейност на децата. Така родители и учители заедно възпитаваме децата в съпричастност и благотворство. Под надслов „Спортувам с мама и тате“ преди година бе организиран съвместен спортен празник с деца и родители, събраните средства от който бяха дарени за лечението на Радост Владимирова Духова

Предстоящи дейности по проекта: събиране на отзиви от родителите за инициативите по проекта, допълнителни съвети и напътствия. Обработване на информация.

Предпоставки: Екипът на група „Делфинче“ избра спорта за възпитаване на децата в групата по следните причини:

 • Замяна на латентното състояние у децата, породено от ползване на дигитални и компютърни технологии със спорт;
 • Уравновесяване хиперактивността у децата, породена от прекалена употреба на компютри и таблети чрез разнообразни извънкласни спортни дейности;
 • Ограничаване на агресивните прояви на част от децата в групата като се насочи тяхната активност към спорта;
 • Както и:
 • Спортът изгражда отговорни личности;
 • Спортът учи децата на честна игра и спазване на правила;
 • Спортът възпитава в толерантност и уважение спрямо деца и възрастни;
 • Спортът е движение;
 • Чрез спорта децата общуват и се създават приятелства
 • Посредством правилата в спорта децата разбират що е справедливост и оценят важността от това да се спазват правила;
 • Спортът ни кара да се чувстваме част от едно цяло, създава принадлежност към групата;
 • Спортът сближава с природата,;
 • Спортът е здраве, респективно щастие.

Мини проектът „Възпитаваме бъдещи шампиони“ бе умело обвързан от екипа с еко проекти и инициативи на Движение „Син флаг“, „Да се храним разумно“, в които детското заведение взема участие. На децата се дават знания за опазване на здравето, обяснява се, че за да бъдат здрави, освен здравословното хранене, трябва и да се занимават с различни видове спорт. Децата, с помощта на своите родители, изготвиха мисловни карти за полезните храни и за начините да бъдем по-здрави. Във всички карти неизменно присъствуваше спортът като предпоставка за здравето на човек. Като цяло идеята на авторите на проекта е да се подтикнат участниците в него към по-здравословен и екологосъобразен начин на живот, което ще даде резултат в бъдеще в едно по-здраво и отговорно към природата общество. Възпитаването на любов към спорта в най-ранна детска възраст е превантивна мярка срещу дехуманизацията и дигитализацията на обществото.

Резултати: Участниците в целенасочени занятия стигат сами до заключението, че е полезно да се спортува, че спортът сам по себе си ни прави щастливи, че спортуващите хора са здрави и красиви. Родители споделят, че децата им сами изявяват желание да бъдат включвани в различни спортни мероприятия и тренировки. В групата ни съществено намаля агресията и вече не се наблюдават гневни изблици и агресивни постъпки между децата. У децата е положена основата и те сами организират свои щафетни игри като се договарят автономно за правилата и заедно излъчват победител. В отборни спортно-подготвителни игри си помагат, изчакват своя ред и като цяло са толерантни едни спрямо други. Научени са и спазват едни и същи правила. Тези умения на децата се трансферират и в други дейности от дневния режим както и в техния социален живот – назначават се отговорници, които следят за спазване на правилата, децата играят съвместно и се уважават едни други, имат респект  към по-възрастните и зачитат техния авторитет. Родителите споделят, че у дома също наблюдават нарастваща уравновесеност и децата демонстрират знания и умения, придобити в групата.

Ежедневното информиране на родителите за дейностите в групата и по-конкретно дейностите по проекта ги прави съпричастни и ги насърчава да търсят и намират начини да помогнат на екипа за проекта. Родителите предлагат нови и интересни инициативи, свързват ни с различни известни спортисти, изготвят презентационни материали и като цяло са много доволни от начинът, по който екипът – Госпожа Дечева и Госпожа Димиева - е решил да възпитава чрез спорт децата на група „Делфинче“, ДГ № 14 „Дружба“  - гр. Варна.


Ценка Димитрова - Старши учител в начален етап в СУ „ Николай Катранов“, гр. Свищов
Връзка към buditelite.bg 1. Какво Ви мотивира да сте учител?Една мисъл на писателя Ем. Станев „ Към всичко подхождай с любов-към цветето, към дървото, към птицата и човека...“. Вярвам, че в училище да образоваме само ума на децата не...
Пенка Цолова - Учител по история и цивилизации в СУ „Димчо Дебелянов”, гр. Белене
Какво Ви мотивира да станете учител ?Като деца играехме на учителки и не знам защо все мен определяха да съм учителка! Толкова ми беше интересно , че друга мечта не си спомням да съм имала. Не съжалявам за избора , който направих. Вече 34 години съм посветила...
Яна Дойнова - Арфист в ЧЕСОУ "Дорис Тенеди", гр. София
Какво Ви мотивира да сте учител?Още в детските ми години осъзнах важността на правилният педагог. Този, който те разбира и изкарва най-доброто от теб. Още от тийнейджърските ми години гледах да помагам на по-малките от мен. Виждайки как им влизам под кожата и...
Кристина Терзиева - Начален учител в 126 ОУ "Петко Ю. Тодоров", гр. София
Казвам се Кристина Терзиева и от 2014 година съм учител в столично училище. Кандидатствайки за работа, бях изключително притеснена от факта, че всъщност нямах нито един ден практика. Да, но се оказа, че ме взеха на работа. Започнах като учител ЦДО. В началото се притеснявах...
Диана Велчева - Емануилиду - учител в ЧСУ „Мечтатели“, гр. Варна
Какво Ви мотивира да сте учител?Съвременните деца имат нужда от все повече по-скоро от ментори, духовни хора, които да ги зареждат и стимулират да дават най-доброто, на което са способни. Виждам промяната у децата, които обучавам, усмивките и успехите им ме...
Борис Георгиев - Учител информатика и информационни технологии в СУ "Любен Каравелов", гр. Варна
Какво Ви мотивира да сте учител?Всъщност никога съм нямал мотивация  да стана учител. Интересите ми бяха свързани с ИТ и тяхното приложение в бизнеса и ползата им за човека. През последната година на своето следване се явях на интервю за работа като...
Йоанна Димитрова - Директор на Детска градина №10 "Светлина", гр. Стара Загора
        “Viva la musica”.Казвам се Йоанна  Петкова Димитрова-  директор на детска градина “Светлина”, Стара   Загора от 2004 година.Носител съм на Награда Стара Загора в направление „Наука и образование“ за 2018 г., на почетното отличие на МОН „Неофит...
Мариела Терзиева - Начален учител в НУ "Цани Гинчев",гр. Лясковец
Какво Ви мотивира да сте учител? В живота има неща, които просто се случват. Исках да стана археолог. Обожавах историята, но се разочаровах и в последния момент кандидатствах  Начална училищна педагогика. Оказа се, че съм направила възможно най-правилния...