Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Блокчетата „Дженга“ за обучение с игра
Гласувай
Рейтинг
0

Цветните  дървени блокчета на известната в цял свят игра Дженга   могат да бъдат  използвани както в ДГ, така и в началното училище. Традиционната игра  Дженга (строя, построявам) е игра, при която се цели  построяване на максимално висока кула, чрез махането на  една плочка от някой от по-ниските етажи на кулата, и поставянето и на върха на кулата, без постройката да загуби равновесие и да се срути.

Играта развива  фината моторика и интелекта. Тя изисква сръчност, добър окомер, прецизност и способности за стратегическо мислене. Подходяща е за деца и възрастни със СОП.

Правила на играта

Играе се с комплект от 54 дървени плочки с формата на паралелепипед. За да започне играта, с  54 –те плочки се строи „плътна“ кула от 18 етажа, като всеки етаж се състои от 3 долепени по дължината им една до друга плочки. Плочките от всеки следващ етаж са разположени перпендикулярно на плочките от предишния етаж.

След построяването на  кулата, играта започва като на всеки ход играчите изтеглят по една плочка от произволен етаж без най-горния завършен и я поставят на най-горния незавършен етаж или започват с нея нов етаж. Плочката е позволено да бъде изтеглена само с една ръка, като плочките може да се побутват леко, докато се открие някоя, която излиза по-лесно от останалите, но това трябва да стане така, че да  не нарушава равновесието на  кулата. Играчът може да се откаже да мести дадена плочка, ако тя не излиза лесно, но преди да продължи с друга плочка, трябва да върне първата на първоначалната ѝ позиция.

Играта приключва, когато кулата се срути или ако от нея падне поне една плочка, която на съответния ход не е обект на преместване от някой от долните към най-горния етаж. Последният играч, успешно поставил плочката си преди падането на кулата, е победител в играта.

Освен традиционната Дженга, ви предлагам  няколко игри и игрови упражнения  с цветните дървени кубчета .

-“Цветни блокове„ /цветови гнозис/

Децата строят малки едноцветни блокчета, като цвета на блокчето на  всяко дете предварително се уточнява с изтеглена от него карта. Печели детето първо успяло да подреди правилно блока.

 -„Намери цвета на нарисуваните  предмети.“ /цветови гнозис/

 Всеки от участниците  поучава игрови картон, като при старт на играта всеки от играчите трябва да постави върху картинките си  възможно най-бързо блокчета с подходящите за оцветяване цветове. Печели този, който пръв „оцвети„ правилно предметите си.

-„Тъкачи /математически представи,сереации и цветови гнозис/

Всяко от децата получава задача да изтъче килимче. Допълнително се поставят и други условия:

* да се изтъче килимче, като се редуват два цвята/сереационни редове;

* да се изтъче  килимче, редувайки 3 цвята./сереационни редове;

* да се изтъче килимче по зададен шаблон, брой цветове;

* да се изтъче килимче, редувайки всичките 6 цвята./сереации;

* да се открие разликата в сереационния ред в картата и моделира с плочки сереацията;

-„Цифрова редица“ /математически представи/

В игрите и упражненията за формиране на математически представи  използвам два комплекта дървени блокчета Дженга/108 цветни дървени блокчета/, като в зависимост от възрастта и актуалното ниво на развитие на матем.представи  на обучаваният, броят кубчета може да варира. Върху най-малката страна на плочките се написват цифрите на числата от 1 до 100, два знака за равенство, 2 знака за умножение, знак за деление, събиране и изваждане, по-голямо и по-малко. По избран от обучаващия начин, детето подрежда блокчетата :

*поредно броене;

*броене през 1,2,3,5…10;

*обратно броене;

*четни или нечетни последователни числа;

-„Повече или по-малко“/ елементарни математически представи/

Детето сравнява числа по инструкция или по собствен замисъл използвайки подходящ според обучаващия брой блокчета.

-„Събиране и изваждане до 100“/математически представи/

Детето може да :

*моделира и решава диктувани задачи с + и ;

*моделира задачи по собствен замисъл с + и ;

-„Умножение и деление  до 100“/математически представи/