Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Открита практика по БДП в трета подготвителна група на тема: "Малкият пешеходец"
Гласувай
Рейтинг
3

Образователно направление: „Околен свят“ 3 група

Ядро:“ Социална и здравословна среда“ Тема:“Малкият пешеходец“ 

Цел: Активизиране на представи и понятия за пътно движение и умения за безопасно придвижване като пешеходци

Задачи:

1. Ориентират се в елементите на пътя-улично платно, тротоар, пешеходна пътека и ги използват по предназначение 

2. Назовават и разграничават светофар и основни пътни знаци: 

*Предупредителни: А-19 „Деца“, А-24 „Светофар“ 

*Забранителни: В-24 „Забранено е изпреварването на моторни превозни средства“, В-27 „Забранени са престоят и паркирането“ 

*Задължителни: Г-14 „Задължителен път само за велосипедисти“, Г-15 „Задължителен път само за пешеходци“ 

*Указателни /със специални предписания/: Д-17 „Пешеходна пътека“, Д-24 „Автобусна спирка“ 

Предварителна подготовка на децата: 

1. Децата са запознати с основни понятия по БДП- улица, тротоар, улично платно, пешеходна пътека,светофар, кръстовище.

2. Разграничават и познават отделни видове пътни знаци 

Методи: Провокация, беседа,обяснение, демонстрация, аудио-визуални, предметно моделиране, дидактична игра. 

Ход на ситуацията: 

1.Провокираме децата с появяването на Мини, която не умее да пресича и не знае, че трябва всички пешеходци да се движат по тротоара. 

2. Информация: Презентация „Правилата припомни и ги спазвай всички ти!“ Чрез презентацията децата дефинират елементите на пътя- тротоар, улично платно, пешеходна пътека; анализират се основни правила за безопасно движение. 

Операция: Дидактична игра „Опасно-безопасно“ Играта е на магнитно табло с илюстрирани плочки с опасни и безопасни ситуации на пътя.Плочките се подреждат разпръснато на таблото.Посочва се дете, което избира дадена плочка и обяснява дали ситуацията е опасна или безопасна за поведението на пътя.Играта приключва когато се изчерпат всички плочки.

Контрол: Контролът се осъществява от самите деца по време на играта.Те коригират отговорите на своите другарчета. При необходимост учителката допълва знанията на децата. 

4.Информация: Песен „Светофар“ Чрез песента даваме информация за светлинните сигнали на светофара.

 Операция: Работа по маси с оперативен материал „Лабиринт“- движи се само по този път, където светофарите светят зелено. 

Интерактивни игри : „Мишко и светофарчетата“ Оцветете светлините на светофарчето така, че да отговарят надвиженията на Мишко от рисунките. „Подреди правилата за пресичане“ Разгледайте картинките, след което ги подредете в правилната поредност. „Помисли и свържи“ Свържете пътния знак с подходящата картинка.

 Контрол: Контролът се осъществява по време на самата игра.

 5. Учителката задава гатанка за пътните знаци.

 Гатанка: Край извилия се път все самотни те стоят. Но си имат своите грижи- Всеки точно да се движи, всеки да ги спазва строго. Уж мълчат,а казват много! Що е то? /пътните знаци/ Информация: Чрез Мини се дава информация за пътните знаци. Показват се на децата от четирите групи пътни знаци и те анализират всеки един знак.

Операция: Работа по маси „Постави знака на правилното място“ Децата работят в екип по маси- залепят пътните знаци на правилното място.

Контрол: Осъществява се от самите деца. Песен: „Пътни знаци“


Стихотворения от Десислава Филипова
Стихотворения от Десислава Филиповаучител в ДГ"Дора Габе"18 гр. ДобричМартенски венец- Бабо Марто накъде?- Тръгнала съм аз дете,с таз голямата торбапълна с бял, червен конец,да направя аз венец.На гората...
”Здрав и силен с витамини от родните градини”
Открит момент по плана за работа с родители в четвърта разновъзрастова група „Слънчо”                                   Учители: Калбие Гаваз, Мария Найчева – ДГ „Радост“, с. Нова...
Envision Play с модул “Дистанционно обучение” e свободен за ползване от 19 март до 13 април.
Какво е Envision Play?Българска облачна платформа за работа със смарт устройства, която активизира учениците и повишава качеството на знанията и уменията им. Стимулира познавателните интереси у децата и създава положителна мотивация към ученето.Достъпно...
Форум “Готови за света”
Програми за подкрепа и личностно развитие в училище“Ученето не се случва само в класната стая”, даже напротив, в момента то предполага и има всички условия да се случва много често извън нея, но в рамките на училищната институция. Форум “Готови за...
Дни на медийната грамотност 2020
Дните на медийната грамотност 2020 включват обучения за ученици, учители и родителиИнициативата на Коалиция за медийна грамотност получи подкрепата на Министерството на културата, УНИЦЕФ, Програма за малки грантове на Посолството на САЩ и Бюрото на ЕП в София.И...
Център за приобщаващо образование става Сдружение за споделено учене ЕЛА
От днес, 25 септември 2019 г., Център за приобщаващо образование е с ново име. Вече сме Сдружение за споделено учене ЕЛА. Всъщност това е много повече от смяна на име. Това е естествено продължение на новата посока и обогатяването на дейността ни.През последните 22 години...
Конференция Приобщаващо образование 2019 – „Социално емоционално учене“
Център за приобщаващо образованиеВи кани на международната годишна конференция Приобщаващо образование 2019 – „Социално емоционално учене“, организирана с подкрепата на Фондация „Америка за...
Курс: „Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител.“
Център за приобщаващо образование има удоволствието да представи новия онлайн курс: „Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител.“Курсът има за цел да подкрепи...