Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Розалина Паскалева - Начален учител - СУ "Иван Вазов" - гр. Нова Загора
Гласувай
Рейтинг
1

Връзка към Будителите.бг


Какво Ви мотивира да сте учител? 

Любовта и вярата, че доброто е постижимо.

Разкажете ни една любима случка в училище.

Много са…Някои мигове имат памет. И все пак, ако трябва да избера: бе в началото на моя учителски път. Никой не говореше за изнесени обучения. Сама с моите 36 ученици направихме велопоход по автомобилен път до близка местност в неучебен присъствен ден. Знаех, че поемем риск, но вярвах в децата, родителите – също. Всичките ми ученици дойдоха с велосипедите си, всички изпълняваха точно инструкциите по пътя. Изследвахме природата, учихме се в реални условия. Като се върнахме, направихме образователни игри. Изпратихме ги с колет в МОН, за да ги дари на училища в Европа. 

Кой беше вашият любим предмет в училище?

 Труден въпрос. Обичах всички и се справях с всеки един от тях. За учителите бях загадка. Затова и избрах професията на начален учител. Знаех, че ще преподавам различни учебни предмети и всички с вдъхновение и плам. 


Къде са будителите?

Хората, извикани от бъдещето днес и тук.

С какво се гордеете като учител?

Щастлива в клас. Сега съзнавам, че това е най-голямата ми гордост.

Как виждате класната си стая след 5 години? 

Територия извън стаята – навсякъде, където има познание и преживяно обучение.

Какво искате да се промени в българската образователна система?

Не искам да съм администратор. Не мисля, че ключовата дума в образованието трябва да е „конкуренция“, а „подкрепа“.

Кое е най