Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Динко Динев - Учител по Информатика и Информационни технологии - ПГ "Васил Левски" и ОУ "Димчо Дебелянов" - Ямбол
Гласувай
Рейтинг
0

Връзка към Будителите.бг


Какво Ви мотивира да сте учител? 

Израснал съм в учителско семейство. Родителите ми са начални учители.
От малък имах желание да бъда като тях учител, защото учителската професия е единствената професия, която създава всички останали професии. 

Разкажете ни една любима случка в училище.

Най-любимата ми случка беше в Профилирана гимназия „Васил Левски“ – Ямбол.
Там под мое ръководство ученици от група по интереси „Роботика“ по Проект „Твоят час“ създадоха робот, който се движи и може да бъде управляван.  

Кой беше вашият любим предмет в училище?

Още от ученик любимия ми предмет е Информационни технологии.

Къде са будителите?

Навсякъде около нас има будители. Човек трябва да носи в сърцето и душата си българското слово и да говори на български език – това е всеки един будител.

С какво се гордеете като учител?

Гордея се с постиженията на моите ученици, с техните награди, грамоти участия в проекти, състезания, олимпиади и представителни изяви.

Как виждате класната си стая след 5 години? 

С навлизането на информационните и комуникационни технологи предвиждам моя кабинет да бъде оборудван със съвременна техника отговаряща на Европейските стандарти за качествено образование. 

Какво искате да се промени в българската образователна система?

Това е страхотен въпрос, за който е говорено и продължава да се говори. Като учител в българската образователна система виждам напредък в областта на информационните и комуникационни технологи. В България се обучават най-добрите кадри и мисля,че посоката на развитие е правилна. 

Кое е най-важното, на което искате да научите своите учениците? 

Давам всичко от себе си, за да ги науча на толерантност, учтивост, работа в екип, да уважават, както собственото си мнение, така и мнението на другия. Предметите, които преподавам /Информатика и Информационни технологии/ са необходими във всяка една сфера на дейност, в настоящето и бъдещето им развитие. 

Опишете ни класната си стая. 

Работя като Учител по Информатика и Информационни технологии в Основно училище „Димчо Дебелянов“ и Профилирана гимназия „Васил Левски“ – Ямбол.
В двете училища компютърните кабинети са добре оборудвани и отговарят на съвременните европийски стандарти. 

Кой беше вашият любим учител и защо?

Всички учители са ми любими, защото служат за пример и подражание.


Добра практика:

Днес образованието е аналог на информационното общество, в което живеем. 

Информационните системи и мрежи осигуряват пълно социално взаимодействие, чийто училищен еквивалент са интерактивните методи и споделеното познание. 

Учители и ученици от целия свят участват в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“ за да помогнат да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива. Целта на инициативата е да се запознае младото поколение с новите Глобални цели за устойчиво развитие и да поемем ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.

17-те глобални цели за устойчиво развитие  се стремят към 3 изключителни постижения в следващите 15 години/от 2015 г./ е основни измерения на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично, а именно:

* Да изкореним крайната бедност;  
* Да се справим с неравенствата и несправедливостта;
* Да се справим с климатичните промени.

 

Като будител използвам динамичната промяна на методите и средствата за обучение, които утвърждават училището като желана територия. Интерактивността като съвременен модел за изграждане на образователен диалог изисква нови техники и технологии на преподаване в училище, за това от 2015 година разработвам и представям уроци за УНИЦЕФ / UNICEF/ България съвместно с Основно училище „Димчо Дебелянов” – град Ямбол, а тази година /2018г./ и с Профилирана гимназия „Васил Левски” – град Ямбол. Това са поредица от уроци с едно наименование : „Най-големият урок в света“ !

Информационните технологии са мощно средство за привличане на вниманието на учениците и увеличаването на активността им в час.

„Най-големият урок в света“ е урок, който остава в душите и сърцата на децата. Това не е урок върху, който ще бъдат изпитвани, нито урок върху, който ще получат оценка, но това е урок, който ще остане завинаги в съзнанието им. Този урок те ще преразкажат и преподадът на дацета, на внуците и на правнуците си. Това е урок не само за нас и нашето поколение, това е урок за миналото, настоящето и бъдещето.

Кратко описание на практиката:

Въведение

Активност 1: НАШИЯT СВЯТ


1.В началото на урока изписвам на дъската и прожектирам на проектора следния въпрос:

Кои са най-големите проблеми, които имат хората днес?

2.Споделям с учениците си, че днес в рамките на часа всички заедно ще търсим отговора на този въпрос. Това ще правят и хиляди други деца и млади хора по света. Всяка задача е изключителноважна, защото всичко, което открием, разберем или измислим заедно, ще промени света към по-добро. Всяка екипна задача, по която ще работимзаедно, е от изключително значение, защото всяко нещо, което открием, разберем или измислим заедно, има потенциала да промени бъдещето на планетата.

3.Прочитамес ученицитевнимателновъпроса. Няма грешни и верни отговори на въпроса и всичко, което те измислят, е важно за нас и ние ще се радваме да чуем идеите им и техните отговори.

3.1 Помощни въпроси, които задавам на учениците по време на мозъчната атака:

   
         •Кои са най-големите проблеми на хората, с които вие общувате?

        •Кои са най-големите проблеми на хората в селото/града/населеното място, в което живеете в момента?

        • Кои са най-големите проблеми, които имат децата и възрастните в България в днешно време?

4. Правим беседа с учениците и обсъждаме, че много други деца и младежи по света са мислили по същите въпроси и са намерили същите отговори.

Следва въпроса:
   Смятате ли, че отговорите на хората от цял свят си приличат?

Учениците се аргументират с положителни и отрицателни отговори.

 

Активност 2: СВЯТ НА ПРОБЛЕМИ .. НО И СВЯТ НА СУПЕРГЕРОИ

 1.Заедно с учениците ще проверим отговора на последния въпрос като изгледаме специално анимационно филмче,предоставено от UNICEF

България, в което се разказва за това какви проблеми имат хората на нашата планета, независимо от това в коя страна са родени или живеят.

2.Гледайки анимацията учениците търсят отговорите на следните въпроси :

        •Кои са най-големите проблеми пред човечеството днес, за които се разказва във филмчето?

        •Приличат ли си или се различават тези проблеми от тези, които те казаха в началото на часа?

        •Какъв е планът, за който филмчето разказва?

Кои са най-големите проблеми пред човечеството днес, за които се разказва във филма?

Възможни отговори:климатичните проблеми; начинът, по който живеем уврежда земята; замърсяваме природата; недостигът на чиста, питейна вода; климатът се променя; има неравенства между хората; едни имат много, а други нищо; много хора живеят в бедност; много хора нямат достъп до лекарства; има деца, които нямат възможност да ходят на училище и др.

Защо във филма се казва, че човекът е способен да промени за 15 години тенденциите, които сенаблюдават днес?

Възможен отговор:Понеже хората създаваме тези проблеми, ние трябва да сме и тези, които да ги решим, но за целта трябва да работим заедно и да бъдем по-креативни. Хората са 

изобретателни, креативни и пълни с идеи и сме много добри в създаването на нови оръжения и в решаването на сложни проблеми. 

 

Какъв е планът, зад който застават държавите от ООН?

Има план до 2030 година за това как да помогнем на планетата. Зад него стои Организацията на обединените нации, която включва 193държави в света и е посветена на опазването на мира и обединяването на страните. Планът на Организацията на обединените нации съдържа 17 цели, които да защитят планетата от климатичните промени и да превърнат света в едно по-безопасно, честно и справедливо място за всички. 

Активност 3: ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ И КАК ТЕ РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ

1.Учениците разглеждат ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ от приложение 1 на принтиран лист и прожектирани на проектора :

2.Сформират се 17 екипа, като всеки един от екипите избира една от 17-те цели, която представлява по-специален интерес за него. Всеки екип работи по различна цел от другите екипи.

3. Раздадени са инструкцията и казусите към избраните цели на всеки един от екипите. Информирани са екипите, че разполагат с 10 минути за работа по казуса. Задачата на всеки екип е:

а.да прочете какви конкретни решения и действия са избрали държавите за постигане на тази цел ;

б.да оценят предложените конкретни решения и действия. (1/ добри, смислени и полезни или  2/ лоши, необосновани и неполезни ги намират) ;

в.да дадат свои предложение за решения и действия, които държавите могат да предприемат за постигане на тази цел.

4. Като обобщениевсеки от екипите споделя накратко пред другите екипи своята работа: как екипът оценява решенията и действията, които държавите са избрали; какви предложения за действия и решения има екипът.

Активност 4: ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ И АЗ

1.Учениците са забелязали във филмчето, че е изключително важно всички хора да участват в реализирането на Глобалните цели и превръщането на нашата планета в по-добро място, защото всички хора имат свои суперсили и силни качества.
 

Следва цитат на КЕН РОБИНСЪН (британски автор, известен със своите мотивиращи речи за креативността, училището и образователната революция):

„Ние имаме само една планета. Няма друго място, на което може да отидем. Ако използваме нашите креативна сила и способности, то друго място няма да ни е необходимо. Ако се грижим за планетата си и един за друг, ние ще имаме всичко, от което се нуждаем“


2. Всеки един от екипите има голям бял лист с достатъчно място за писане /рисуване/, както имоливи, химикали и маркери за да изрази своето мнение и решение за дадена Глобална цел.  

3. Всеки екип дава отговор на въпроса „Защо за мен е важно през 2030 г. да живея в свят, 

в които сме постигнали Глобалните цели?“ и го оформякато постер. 

4. Заедно прочитаме предложенията на ученицитеи правим снимки с постера и посланията им.

5. Утвъждавам още веднъж значението на Глобалните цели за всички хора по света - малки и големи. След това поздравявам учениците за добре свършената работа в часа и ги поощрявам да разкажат вкъщи и на свои приятели за наученото в днешния „Най-голям урок в света“.

Основните целина урока са :

•учениците да познават основните проблеми, пред които е изправено човечеството;

•учениците да разпознават Глобалните цели за устойчиво развитие;

•учениците да могат да обяснят важността на Глобалните цели.

Необходими ресурси за осъществяване:

•Цветен принтер;

•Мултимедиен проектор;

•Бяла дъска;

•Лаптоп.

Основни предизвикателства:

• Умения за работа по групи;

• Иновативни подходи;

• Мозъчна атака.

Розалина Паскалева - начален учител - СУ "Иван Вазов" - Нова Загора
Какво Ви мотивира да сте учител? Любовта и вярата, че доброто е постижимо.Разкажете ни една любима случка в училище.Много са…Някои мигове имат памет. И все пак, ако трябва да избера: бе в началото на моя...
Добринка Георгиева и Милка Тодорова - учители в ДГ "Ален мак" - гр. Горна Оряховица
Връзка към Будителите.бгЩе попълним въпросника аз – Милка Тодорова и аз - Добринка Георгиева, двете сме екип и нито Аз, нито Аз щяхме да сме това което сме една без друга, а ние не сме само екип- просто сме едно цяло с различно...
Калинка Русалова - учител ЦОУД в ОУ "Васил Левски" - гр. Пловдив
Връзка към Будителите.бгеTwinning –прозорец към света  Работя като начален учител в ЦОУД /възпитател/ в ОУ „Васил Левски“ Пловдив....
Мария Петрова - начален учител в ОУ "Райна Княгиня" - гр. Пловдив
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?Моите ученици ме мотивират, за да продължавам да бъда техен учител. Те участват активно във всяко учебно предизвикателство, което им предлагам, а...
Мила Николова- учител в ДГ №18 "Дора Габе" - гр. Добрич
Връзка към Будителите.бгДа помним миналото – да градим бъдещетоКазвам се Мила Николова - магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“. От 8 години работя в ДГ №18 „Дора Габе“, град Добрич. Преди години,...
Ели Георгиева - учител по история в СУ "Отец Паисий" - гр. Самоков
Какво Ви мотивира да сте учител?           - Майка ми е учител; обичам работата с млади хора, доставя ми огромно   удоволствие;           - Отговорността да предаваш знания;         ...
Мая Андасорова - начален учител в 7 СУ "Свети Седмочисленици" - град София
Какво Ви мотивира да сте учител?Много са нещата, които ме мотивират да продължавам да бъда учител: съзнанието, че съм добър учител, обичта на децата, доверието на родителите, дълбокото убеждение, че учениците  трябва да общуват със светли...
Надя Владимирова - Директор на ОУ „Димитър Благоев” гр. Велико Търново
Какво Ви мотивира да сте учител?Обичам преподаването и никога не съм съжалявала и за минута за направеният от мен избор. Но сякаш е важно да се оглеждаме от време на време какво ни мотивира. Вдъхновението идва  от добрите учители и исках да направя същото....