Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Проект „Ключ към мотивация, иновации и творчество“ , СУ „Васил Левски“ - гр. Карлово
Гласувай
Рейтинг
0

Спечеленото финансиране по Програма "Еразъм+", ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование" направи възможно участието на 6 учители от СУ „Васил Левски“ – Карлово в обучения в град Флоренция, Италия (18-24.08.2019 г.).

В рамките на едноседмично обучение Ирена Арабаджиева и Ирина Найденова (учители по информатика и ИТ) придобиха знания и практически умения за работа с платките Ардуино, които могат да бъдат програмирани да изпълняват различни команди и да взаимодействат с околната среда. Домакините от Europass Teacher Academy бяха поверили грижата за успешното провеждане на курса на опитния обучител Лоренцо Гаспари, а за постигане на целите на обучението в екип работиха участници от България, Испания, Унгария и Швейцария.

По същото време Богдана Калъчева и Стоянка Нончева (учители по английски език), Мария Христозова-Дочева и Минка Мишевска (учители по математика) участваха в курс "Решения за учители при управлението на класната стая: нови методологии, ефективна мотивация, сътрудничество и стратегии за оценяване", воден от американката Шийла Коруин. Опит и идеи в рамките на обучението обмениха учители от България, Полша и Испания.

Споделяме информация по една от разгледаните теми, тъй като саморефлексията в началото на учебната година е важна за всеки учител. Кой е в центъра на класната ми стая?

В центъра на образователната парадигма е учителят

В центъра на образователната парадигма е ученикът

 • Знанието се предава от учителя към учениците в класна стая, в която учителят стои отпред.
 • Учениците получават информация пасивно.
 • Акцентът е върху придобиването на познание, което не е приложимо в живота.
 • Ролята на учителя е да бъде основен източник на информация.
 • Учителят е основният оценител на наученото.
 • Акцентът е върху даването на правилни отговори и изпълнението на работата без грешки.
 • Фокусътът е върху една предметна област.
 • В класната стая има култура на конкуренция и индивидуализъм.
 • Смята се, че учат само учениците.
 • Оценяването се базира на тестове и често включва само сумативно оценяване.
 • Учениците конструират знание чрез събиране на информация  и интегрирането ѝ с помощта на проучване, комуникация, критическо мислене, решаване на проблеми и др.
 • Учениците участват активно.
 • Акцентът е върху използването и ефективното предаване на информация за решаването на въпроси и проблеми в контекста на реалния живот.
 • Ролята на учителя е да бъде инструктор, съветник, фасилитатор.
 • Както учителят, така и ученикът поставят оценка на наученото.
 • Акцентът е върху множествеността на отговорите и ученето от грешки.
 • Фокусът е върху мултидисциплинарното проучване.
 • В класната стая има култура на включване, сътрудничество, съдействие и подкрепа.
 • Учители и ученици учат заедно.
 • Оценяването идва в помощ на ученето и включва формативно оценяване.


Национална програма за преодоляване на насилието
10 училища от София, София област и гр. Перник бяха избрани да се включат във втория етап на програматаУчилищата, които бяха избрани да се включат във втори етап на Националната програма на Сдружение за споделено учене ЕЛА и ...
Център за приобщаващо образование става Сдружение за споделено учене ЕЛА
От днес, 25 септември 2019 г., Център за приобщаващо образование е с ново име. Вече сме Сдружение за споделено учене ЕЛА. Всъщност това е много повече от смяна на име. Това е естествено продължение на новата посока и обогатяването на дейността ни.През последните 22 години...
Позиция на Коалиция за медийна грамотност
Резултатите от матурите и външното оценяване за пореден път показаха, че образованието в България продължава да не дава нужните резултати и се нуждае от сериозна реформа. Основните насоки на тази реформа трябва да включват развитието на умения за критично мислене,...
„Седящ волейбол“ или „Параволейбол“
Какво представлява седящия волейбол?  Това е вид волейбол...
Трета осведомителна кампания/семинар за ученици и учители в училища
Информираме ви, че на 9-ти Май 2019г. (четвъртък) в гр. Благоевград, Трето основно училище „Димитър Талев“, кабинет по рисуване (партер) от 10:00 ч. ще бъде проведена Трета осведомителна...
Дни на Приобщаването 2019
ДНИ НА ПРИОБЩАВАНЕТО 2019        44% от седмокласниците не вярват, че съучениците им са добри хора, сочи национално представително проучване на Център за приобщаващо образование...
Популярното сред деца приложение TikTok взема мерки за защита на децата
След като САЩ им наложиха глоба от 5,7 милиона долара, собствениците на популярното сред деца китайско приложение за видеосподеляне TikTok взеха бързи мерки за повишаване на защитата на децата, които са главните им потребители.Американската Федерална комисия за...
Повече от 2700 дарители подкрепиха 122 каузи в „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“
Над 50 000 лв. от близо 2700 индивидуални дарители събра националната кампания „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“, която се проведе от 22 до 31 март 2019 г. Още 5 000 лв. постъпиха през платформата DMS, а 3 000 лв. – през дарителския механизъм „Платформата“.В първото издание на инициативата се...