Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Създава се мащабна национална платформа срещу насилието над деца Обединение „Детство без насилие“
Гласувай
Рейтинг
0

На 12 септември в Литературен клуб „Перото“ в София беше обявено създаването на мащабна национална платформа срещу насилието над деца – Обединение „Детство без насилие“. 19 граждански организации и eксперти, работещи от години за предотвратяване насилието над деца и неговите последици, се обединиха за общи действия, провокирани от липсата на напредък в държавните политики и практики, липсата на споделено разбиране в обществото и задълбочаването на проблема през последните години. Членовете на Обединение „Детство без насилие“ си поставят за цел Обединението да се превърне в мащабна платформа, включваща представители на всички сфери на обществото – граждански организации, родители и граждани, институции, бизнес, медии, която работи за установяване на нулева търпимост към насилието над деца.

Платформата предвижда застъпническа работа с институциите за промяна на законодателството и осигуряване на устойчиви публични услуги и мерки за защита на децата от насилие, провеждане на проучвания, разработване на инструменти за разпознаване и сигнализиране за деца в риск, които да се ползват от различните специалисти, като социални работници, учители, лекари и здравни работници, полицаи и др. Обединението си поставя за цел също да помага на родителите и професионалистите, работещи с деца, като ги подкрепя да бъдат най-добрите родители и професионалисти, които могат да бъдат, чрез специално разработени за целта програми и тренинги и чрез развитие на ресурсната платформа endviolence.bg, която съдържа полезна информация за предотвратяване, разпознаване и преодоляване на последиците от насилието и за съществуващите услуги в страната. През следващата година „Детство без насилие“ предвижда провеждането на широка информационна кампания за подобряване разбирането за насилието над деца и неговите последици, както за децата, така и за обществото като цяло.

В Обединението в момента участват Асоциация „Родители“, Асоциация „Деметра“, Българска асоциация по семейно планиране, Български център по нестопанско право, Институт за социални дейности и практики, Национална мрежа за децата, Ноу хау център за алтернативни грижи за деца, Сдружение „Дете и пространство“, Сдружение „Деца и юноши“, сдружение „Център за приобщаващо образование“, Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация ,ДОИТ“ , Фондация за децата в риск по света, ФондацияЗа нашите деца“, Фондация „Лале“, Фондация „ПИК“, Фондация „П.У.Л.С.“, доц. Алексей Пампоров и доц. Велина Тодорова.

Първият официален корпоративен партньор на инициативата е „Нова Броудкастинг Груп“.

В подкрепа на платформата се включиха и известни лица – Йорданка Фандъкова, Мая Манолова, актьорите Йоанна Буковска и Ивайло Захариев, писателят Георги Господинов, певицата Поли Генова, които участваха в заснемането на серия видеоклипове, призоваващи да осмислим насилието над деца и неговите последици. Видеоклиповете бяха представени на пресконференцията, а през септември 2018 г., те ще бъдат излъчвани в социални мрежи, електронни и онлайн медии. Първите видеоклипове вече се завъртяха във Фейсбук страницатана Обединение „Детство без насилие“.

Насилието над деца (вкл. от деца над деца) съществува във всички обществени групи, независимо от етническа принадлежност, социален статус, религия и пр. То води до сериозни последици и загуби за обществото, като за децата, преживели насилие е много по-вероятно да: прибягват до употреба на наркотици; да страдат от депресии и други психологически заболявания; да влизат в конфликт със закона; да имат проблеми с ученето; да имат влошено психологическо и физическо развитие. В световен мащаб, икономическите загуби от последиците, настъпващи вследствие насилето над децата се изчисляват на 3 до 8% от световния брутен вътрешен продукт.

В България, статистиката за случаите на насилие над деца е разпокъсана и непълна. Липсва обща картина, която да даде реална представа за случващото се и за пълния мащаб на проблема. На националната телефонна линия за децата, поддържана от Асоциация „Анимус“ и ДАЗД, са получени 11 000 обаждания от деца през миналата година. 700 т тях са за случаи на насилие. В противоречие с наблюденията от практиката и обратната връзка на експертите и работата на терен на организациите – членове на Обединението, се наблюдава намаление на подадените сигнали и отворените случаи по тях от Отделите за закрила на детето за 2017 г. спрямо предходни години. В сравнение с 2015 г. и 2016 г., когато подадените сигнали са приблизително 3 700 и 3 200, а отворените по тях случаи са съответно 957 за 2015 г. и 681 за 2016 г., то сигналите за 2017 г. са 1 282, от които са открити 382 случая. За сравнение, през 2007 г., са идентифицирани близо 4 693 случая на насилие над деца, като от тях 3 929 са били регистрирани.

Според нас, разговорът за децата и детството без насилие е разговор за бъдещето на страната ни и инвестирането в млади хора, които имат собствено мнение, вярват в собствените си възможности, имат знания за своите права и отговорности пред общността, мечтаят и си поставят високи цели и се учат как да намират решения на предизвикателствата пред тях, да правят избори и да понасят последствията от тях. Ако и вие вярвате в това –присъединете се към Обединение „Детство без насилие“! За по-добро утре!

В събитието се включиха представители на организации, част от Обединението:

Мария Петкова, фондация „Лале“ 
Фондацията насърчава социалната отговорност в българското общество като генерира социални инвестиции от частни лица, бизнес сектора и различни публични и частни източници на финансиране, предоставя финансова и техническа подкрепа на граждански организации, които работят за удовлетворяване на различни социални нужди на обществото:

„Детство без насилие означава общество без насилие. Не веднага, но ще се случи… 
Насилието е израз на безсилие, прибягваме към него когато не знаем как да се справим със собствените си емоции, не знаем как да повлияем, когато нямаме аргумент. Не си даваме сметка колко различни и невидими форми на насилие има… Ние искаме децата да са личности, да се развиват, да са щастливи. Понякога не знаем как да го постигнем. Затова започваме този диалог, който вероятно ще продължи години – как днешните деца да растат без насилие и как в бъдеще да бъдат по-добри родители.“

Анет Маринова, сдружение „Дете и пространство“ 

Освен част от екипа на „Дете и пространство“, който предоставя подкрепа и надежда на деца в риск и на деца със специфични потребности и техните семейства, Анет работи като психолог към 23 СОУ „Фредерик Жолио Кюри“ като също така има психотерапевтична практика с деца и възрастни и е обучител и супервизор на студенти по клинична социална работа:

„В ежедневната си работа в училище с деца с трудности установявам, че те имат нещо общо – в семействата им има насилие. Там, където връзката с родителите е разрушена в най-ранна възраст и детето не се чувства разбрано и ценено, възниква проблемът. Детето не може да направи връзка със собствения си свят и света отвън. Днешните родители не искат да повтарят авторитарния модел, но не знаят с какво да го заменят и това също поражда конфликти. Те трябва да научат как да партнират, без да нахлуват в неговия свят, как да бъдат надеждни възрастни, които осигуряват социален опит. 
Важно е да се знае, че насилието е не само инидвидуално, в семейството, но и институционално, обществено. Трябва не само да се създават услуги, които лекуват травмите, но и да се направи средата чувствителна към проблема, да се противостои на подобни практики. Идеята на това обединение е да говори за алтернативни социални политики.“

Мария Чомарова, фондация „Асоциация Анимус“
Фондацията  ръководи няколко центъра за услуги за деца и възрастни, учебен и професионален център и Националната телефонна линия за деца 116 111. Освен услуги за превенция и подкрепа, „Анимус“ предлага цялостен подход в противопоставянето на насилието и тормоза в училище, като подкрепя 4 български училища да прилага програми за деца, които насърчават създаване на училищна среда на здравословно общуване, зряло разрешаване на конфликти и толерантност към различията:

„След 25 години работа, постигнахме много, но напоследък нещата тръгнаха отново назад. Затова се обединихме – 17 организации, които са изключително активни и с дълъг опит. Искаме да инвестираме в децата, но това няма как да стане, без да променим себе си и семейството. Говоренето е началото, но не за да се обвиняваме, а за да разберем повече за това, което се случва. Проблем номер едно за децата днес е самотата, те не говорят с родителите си, не знаят как да се изразяват. А проблем номер едно за семействата са семейните войни – това е най-опустошителната война в България. Хората не знаят как да създават и поддържат връзки и също как да се разделят. Децата се използват в тези ситуации и така се опустошава животът им. Семейните войни отглеждат воини и жертви“.

Георги Апостолов, Фондация „ПИК“ и председател на УС на Национална мрежа за децата
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, заедно с Асоциация „Родители“ стои зад поддържането на Център за безопасен интернет, който се бори срещу детската порнография и сексуалната експлоатация на деца онлайн. Работят в областта на образованието, като осигуряват на училищата различни методики, по които да развиват компетентностите на децата за дигитално-медийна грамотност, критично мислене, емоционална интелигентност и социални умения както онлайн, така и в реалния живот:

„Насилието е сериозен проблем, който не може да се решава на парче. Кампаниите не решават проблема, необходими са обединени усилия… Ние се възмущаваме от децата си, но не поглеждаме към себе си. Станахме безчовечно общество, създаваме атмосфера на агресия, а децата попиват.“

Дани Колева, Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата е обединение на повече от 150 организации, които работят с деца и семейства от цялата страна и вярват, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи. Дани Колева е координатор на Обединение „Детство без насилие“:

„Обединението търси всеобхватен подход – искаме държавна политика за универсални услуги и ясен координационен механизъм с алгоритми кой и какво трябва да прави, необходим е обществено споделен подход и разбиране. Знаем, че „грам превенция струва колкото килограм интервенция“. Тази тема трябва да се разглежда като обществено значим социален проблем и дори обществено заболяване. Ще работим с институциите, ще подкрепяме родителите и специалистите. Сайтът www.endviolence.bg ще работи като ресурсен център в поощ на всички тях.“

Обединение „Детство без насилие“ благодари на медийните партньори на инициативата Нова Телевизия и Нет Инфо, БНР, „Жената днес“, „Мама Нинджа“ и на домакина на събитието – Литературен клуб „Перото“, които осигуриха безвъзмездно пространството и техническо оборудване за провеждането на пресконференцията!

„Разказвачът на приказки“ в медковското училище
На 21.02.2020 г. в библиотеката на СУ „Отец Паисий“, с. Медковец, се проведе първата среща от поредицата запланувани такива между ученици от различни възрастови групи на СУ – Медковец между гимназиален етап и писателя Стоян Николов – Торлака. Поводът бе четиригодишнината на...
Форум “Готови за света”
Програми за подкрепа и личностно развитие в училище“Ученето не се случва само в класната стая”, даже напротив, в момента то предполага и има всички условия да се случва много често извън нея, но в рамките на училищната институция. Форум “Готови за...
Дни на медийната грамотност 2020
Дните на медийната грамотност 2020 включват обучения за ученици, учители и родителиИнициативата на Коалиция за медийна грамотност получи подкрепата на Министерството на културата, УНИЦЕФ, Програма за малки грантове на Посолството на САЩ и Бюрото на ЕП в София.И...
Сдружение за споделено учене ЕЛА създава зелен образователен център
Сдружение за споделено учене ЕЛА започва изграждането на Зелен образователен център в подножието на връх Звездец, в Подбалкана. Той ще бъде уникално за България място, където потопени в природата, учениците ще развиват своята креативност, увереност...
Национална програма за преодоляване на насилието
10 училища от София, София област и гр. Перник бяха избрани да се включат във втория етап на програматаУчилищата, които бяха избрани да се включат във втори етап на Националната програма на Сдружение за споделено учене ЕЛА и ...
Проект „Ключ към мотивация, иновации и творчество“ , СУ „Васил Левски“ - гр. Карлово
Спечеленото финансиране по Програма "Еразъм+", ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование" направи възможно участието на 6 учители от СУ „Васил Левски“ – Карлово в обучения в град Флоренция, Италия (18-24.08.2019 г.).В рамките на...
Център за приобщаващо образование става Сдружение за споделено учене ЕЛА
От днес, 25 септември 2019 г., Център за приобщаващо образование е с ново име. Вече сме Сдружение за споделено учене ЕЛА. Всъщност това е много повече от смяна на име. Това е естествено продължение на новата посока и обогатяването на дейността ни.През последните 22 години...
"Заедно в час" организира Лидерска академия за студенти
Между 13 и 15 септември в София ще се проведе първата Лидерска академия на "Заедно в час" за студенти в български висши училища. Обучението е безплатно и включва методи и упражнения от опита на организацията и програмата й за професионално и лидерско развитие, която бе...