Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Кремена Христова Енчева - Начален учител, преподавател по английски език в НУ "Никола Козлев" - гр. Лясковец
Гласувай
Рейтинг
0

Връзка към Будителите.бг


Професионални отличия:

Носител съм на Почетна грамота на МОН „Неофит Рилски” 2013 г.  за високи постижения и  дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в областта на образованието.        Учител на годината 2013 от Фондация „Кузманов”, гр София за високи постижения в сферата на образованието.

Учител на годината 2013 от СБУ, гр. София в направление Начално образование за високи постижения и изключителен принос в областта на образованието.

Носител на  Годишна награда и Диплом за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието - 2013 г.

Отличена съм  за принос в образователното дело на област Велико Търново - РУО Велико Търново.

Учител на годината 2016 - почетно отличие на РУО Велико Търново.

Член  съм на Сдружение МЕГО – Морал, Етика и Гражданско образование по покана на Президента на фондация “Миню Балкански” - световноизвестният български физик проф. Минко Балкански.

От 2016 г. съм директор на Лятно училище по Морал, Етика и Гражданско образование към Националния Институт за Образование на  Фондация “Миню Балкански”.

                                                

Какво Ви мотивира да сте учител?

Да преподавам знанието точно, ясно и справедливо на основата на диалога и толерантността, да възпитавам личности, които откриват, тълкуват, защитават и практикуват – ЦЕННОСТ И ОТГОВОРНОСТ. Най- добрият начин да се преподават ценности е, когато учителят е жив пример за ценността, която преподава. Посветила съм себе си на тази кауза.

Разкажете ни една любима случка в училище.

В последните дни на август до вратата на класната стая пристъпи възмъжало момче, един от многото приятели, на които съм имала късмета да бъда класна. Учи в Англия. Разговоряхме. Слушах  с удоволствие. Преди три години, на раздяла с училището, ми беше написал трогателни думи как съм му помогнала да повярва в себе си и мечтите. Едно плахо момче от малкия Лясковец, добило самочувствието и куража да се чувства гражданин на света. Замислих се. Колко много значи това училище, запокитено на края, в един все по-унил град. Училище, което вече не съществува. На 1 септември тази година бе закрито. Училището, станало отворена врата към света, без която много от децата от дълбоката провинция никога не биха добили самочувствието да мечтаят за световно гражданство, да покоряват престижните колежи и университети. А той светът е обречен да бъде променян от младите хора. В душите на някои от тях съм оставила частица от себе си.

Кой беше вашият любим предмет в училище?

Биология

Къде са будителите?

Навсякъде около нас. Те са българска духовна категория, хора, които се разпознават по светлината, с която озаряват околните. С талант, с доблест, с мъдрост и отдаденост.

С какво се гордеете като учител?

Съзнателно и достойно изпълнен учителски дълг. Обучението и възпитанието са отговорност, от която зависи способността на ученика да се развива по-нататък сам, без помощта на учителя. Тази отговорност задължава учителя да живее за своите ученици, с техните грижи и проблеми, да прегърне мечтите им и да ги сбъдне. Човекът се създава от възпитанието, а то има приоритет пред образованието. Отговорността на учителя за неговите ученици се измерва с тяхното благополучие или нещастие, постигнати чрез обучението и възпитанието им. Да бъде един от своите ученици, но по-мъдър и най-добър - това е отговорността  на учителя!

 Моите първи ученици... Те  са вече на 30... Присъствала съм на сватби, кръщенета и изпращане зад граница.... Голяма част от учениците ми не остават в България и чиновете  за техните деца са празни...Полагам стараниe да давам личен пример на учениците си, че да си учител това е желана, призната и достойна професия.

Как виждате класната си стая след 5 години?

Пълна...

Какво искате да се промени в българската образователна система?

Огромният процент от инвестицията и работата трябва да е насочен към учителите. Без тях всичко е на хартия, само те могат да запълнят всяко несъвършенство или да обезсмислят всяка реформа.

Кое е най-важното, на което искате да научите своите учениците?

Да са креативни, гъвкави и да се стремят да учат през целия си живот. Стремежът ми е да дам възможност на всички деца да участват, да се чувстват равноценни, свободно да изразяват чувствата и проблемите, които ги вълнуват, да се подготвят за ефективно социално общуване, за усвояване на взаимодействието с връстниците и възрастните, за преодоляване на собствената егоцентричност и практическо упражняване на тези дейности и умения чрез работа по проекти, чрез обсъждане на реални проблеми, чрез участия в практически дейности и инициативи от местен, регионален и национален характер. Предизвикателство и голяма отговорност е да работиш точно с деца в крехката и деликатна начална училищна възраст, когато можеш да моделираш характери и поведение, да формираш представа за света около теб.

„Човешкият живот се измерва не с години , а с дирята останала след нас”. А дирята след нас са стотици  знаещи и можещи хора.

Има ли нещо по-знамимо от това?

Опишете ни класната си стая.

Любопитни очи, обич, уют, партньорство, уважение, диалог, толерантност, технологии.

Кой беше вашият любим учител и защо?

Избрах учителската професия, вероятно защото съм била несъзнателно повлияна от моите учители. Те имат много имена и лица и са докоснали трайно душата ми. Всичко, което съм е благодарение на моите родители и учителите! Никой не е по-голям от своя учител и моят стремеж всъщност е, ако мога да бъда като тях .


Добра практика: Да се научим да знаем, да се научим да правим, да се научим да бъдем,  да живеем заедно!

 

      Работата по проект разширява контекста от дейността на учениците и подпомага развитието на умения, необходими за конструктивно решаване на познавателни и практически проблеми, умения за работа в група, за търсене и представяне на информация, целенасочено извършване на дейност и създаване на собствен продукт. Моделът на проектно-базираното обучение се характеризира като среда, активираща учението, тъй като:

  • е центриран върху учението, а не върху преподаването;
  • предполага дискусии и преговори относно истинността и полезността на индивидуалните идеи – учениците самостоятелно планират, проектират и осъществяват своите идеи;
  • включва множество информационни ресурси, чийто подбор, преструктуриране и използване се осъществяват от учениците;
  • осигурява възможност за личностна изява в зависимост от знанията, уменията и компетентностите;
  • стимулира сътрудничеството и толерантността към позициите на другите;
  • осигурява условия за индивидуалните знания, а не за копиране;
  • учениците създават артефакти и са в състояние да защитят предназначението и смисъла им.

      Екипната работа като форма за организация на учебния процес при проектното обучение.Тя е в унисон с изискването на новото общество да се научим да живеем заедно, развивайки разбиране за другите, взаимно познание при съвместното общуване, гражданска и личностна отговорност. Тук основен акцент е сътрудничеството – сътрудничество в екипа и сътрудничество между екипите.  С въведения, изследван и  апробиран  проект „Да направим екологична карта на нашето селище” учениците участваха в Първата национална олимпиада по Гражданско образование в гр.Бургас, където заслужено получиха отличните оценки на комисията. На самото представяне на проекта на местно ниво бяха поканени и присъстваха кметът на Общината и експерти по опазване на околната среда от РИОСВ - гр. Велико Търново. По повод инициативата Лясковец бе обявен за най-зелено селище на церемония в Регионалната Екоинспекция. На 10 и 11 април 2012 г. Димитровград бе домакин на Първия национален „Панаир на проектите".Сдружение Начално образование с подкрепата на Община - Димитровград подаде ръка на децата, давайки им възможност за изява в Национален проект „Подай ръка…”.Своите разработки учениците презентираха на Открит пленер през двата дни на панаира. „Благославям мига, в който бяхме осенени от идеята да дадем думата на децата и те да са движещата сила. Защото те наистина дадоха живот на идеите.Бъдете благословени, учители - за духа, за идеите, за търпението, за волята, за това, че ви има! Българското образование има нужда от Вас!”- каза в обръщението си кмета на Димитровград. Община Лясковец достойно бе представена от учениците на НУ „Никола Козлев”. Те участваха в направление ”Подай ръка в родния край” и представиха работата си по проекта  „История и традиции на родното селище” . На Втория национален панаир на проектите представиха своя проект „Да чуем тишината...”

https://www.slideshare.net/atlantic/ss-33079211

Учениците от клуба по Гражданско образование са отличени със специалната награда за идея в Националния конкурс „За по- добър климат в училище”, организиран от Фондация Мадара – България. Наградите си получиха на специална церемония в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” гр. София. Победители са в Национален конкурс „Урок по толерантност”, организиран от Спасете децата – Обединено кралство в подкрепа на Национална информационна кампания за приобщаващо образование на деца с увреждания и специфични нарушения на способността за учене. Победители са в Национална благотворителна кампания под патронажа на Президента на Република България - „Магията на Коледа”, организирана от Национален военноисторически музей гр. София. Участваме в проекти на външни организации и институции, които служат като мост за сътрудничество между различни социални групи и групите на учениците и  стават  свързващо звено между местната общност и образователната система. Осигуряваме   публичност и медийни изяви на усилията и постиженията на младите хора в НУ „Никола Козлев” в областта на Гражданското образование на регионално, областно и национално ниво. Занятията се провеждат при „открити врати” с участието на родители, представители на НПО, граждани.

      Използването на проектното обучение е един ефективен и приложим, но не достатъчно познат и разработен начин за постигане целите на Гражданското образование. Според мен това е един от ефективните пътища на съвременното обучение в българското училище, което започва в началните класове.

http://bnr.bg/starazagora/post/100890244/deca-i-uchiteli-davat-primer-za-moral-etika-i-grajdansko-obrazovanie

http://veliko-tarnovo.net/novini/nov-klub-po-etika-i-grazhdansko-obrazovanie-otkriha-v-lyaskovskoto-utchilishte-vnikola-kozlevv.html


Мариела Терзиева - Начален учител в НУ "Цани Гинчев",гр. Лясковец
Какво Ви мотивира да сте учител? В живота има неща, които просто се случват. Исках да стана археолог. Обожавах историята, но се разочаровах и в последния момент кандидатствах  Начална училищна педагогика. Оказа се, че съм направила възможно най-правилния...
Людмила Райкова - Начален учител в СУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?Единствената мотивация, за да бъда учител, е истинската чиста любов на малките ученици, които аз наричам „моите бонбони“- с различни тайни вкусове и...
Даниела Богданова - Учител в ЧОУ "Света София", гр. София
Здравейте!Мисля, че първи ноември е най-подходящият момент, за да опиша своята добра практика, която предполагам, е в основата на моята номинация!С годините осъзнах, че когато вляза в класната стая и застана пред децата ,съм всичко в едно - програмата, учебникът,...
Габриела Тодорова - Учител по ФВС в 55 СУ “ Петко Каравелов”, гр. София
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?В детските си години имах добри примери за учители будители, които още в ранната ми детска възраст запалиха искрицата у мен към тази професия. Тогава се...
Мария Кирилова - Учител в Езикова гимназия "Гео Милев", гр. Добрич
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?Това да съм постоянно сред млади хора, да съм в крак с новостите ме кара да се чувствам и аз млада и щастлива. Другото, което ми дава сили и мотивация да упражнявам...
Петя Попова - Начален учител в СУ "Николай Катранов" - гр. Свищов
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?Казвам се Петя Попова и изпълних детската си мечта – станах учител! Поех нелекия път към ежедневното усъвършенстване и това е може би най-вярната посока в живота...
Снежана Желязкова - Начален учител в ОУ "Христо Ботев", с. Гороцвет
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител? Учителската професия  е призвания, тя сама те избира. През целия си професионален път за мен учителската професия бе гордост и съдба, макар и...
Ели Иванова - Начален учител в СУ„Черноризец Храбър”, гр. Пловдив
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?Когато започнах работа като учител осъзнах, че точно това е мястото за мен. Какво ме мотивира? Аз съм открила своя път и с работата си като учител се чувствам удовлетворена...