Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Надя Владимирова - Директор на ОУ „Димитър Благоев” гр. Велико Търново
Гласувай
Рейтинг
0

Какво Ви мотивира да сте учител?

Обичам преподаването и никога не съм съжалявала и за минута за направеният от мен избор. Но сякаш е важно да се оглеждаме от време на време какво ни мотивира. Вдъхновението идва  от добрите учители и исках да направя същото. Освен това и двамата ми родители садобри примери за отлични постижения в професионалните си области. А днес вече 28 години обучавам и работя с млади хора, които са много независими в мисленето си, което е и предизивикателството.

Ето някои от причините, които ме мотивират да работя като учител, а в последните осем години и като директор на училище:

  • Усмивката на лицата на учениците и служителите
  • Да виждам положителни промени и увереност у ученици и колеги с усещането, че всеки един от тях иска да бъде успешен
  • Споделянето на знания и опит
  • Родителската общност, която ме оценява и насърчава да продължа това, което правя
  • Да научавам всеки ден нещо ново заедно с хората, с които работя
  • Да срещам завършили вече мои ученици, които пазят чудесни спомени и вече са успяли млади хора
  • Надеждата, че ще мога да дам на още някого нещо положително
  • И най-вече моята любов към учене. Обичам да зная и да разбирам нещата. И споделянето на тази любов, или още по-добре запалването и в другите е едно от многото удоволствия в живота ми.

Разкажете ни една любима случка в училище.

Случки – много! Но истинско удоволствие и признание е, когато разбереш, че отсъствието ти е липсвалона много хора. В забързанотоадминистративно ежедневие се случва да не мога ежедневно да общувам активно с децата. За моя родост се случва, ученици и колеги, без важна причина да отворят вратата ми, да поздравят, да се усмихнат и накак си да се чувстват спокойни, че са ме видяли. Това е магия и знаеш, че си потребен.

Кой беше вашият любим предмет в училище?

По стечение на много обстоятелства преподавам английски език, но това не е единственият любим предмет. Спомням си като дете, че нямаше по-вълнуващо преживяване от това да застанеш пред картата на България и света и да пътуваш и приключенстваш мислено, нещо което се случва и днес. Страст към знание, страст към пътешестване – това е мотивация за занимаванес образование ис туризъм, кактов свободнотовреме , така и в училище ипричина за разработванеиреализиране на много училищни проекти, в т.ч. и международни. Това роди и идеята „ Класна стая на открито” – нов модел на учене извън училище по време на походи, екскурзии, в други институции.

На това да уча учениците си – да откриват и невидимото за човешките очи и да съпреживяват всеки миг.

Къде са будителите?

Дори нескромно да звучи, това сме ние -  учителите – едни от най-широко квалифицираните хора, за да бъдем успешни.Един ден в живота на един  учител е не поредица от учебни часове, а далеч отвъд това – образоваш, ангажираш, мотивираш, вдъхновяваш, помагаш, учиш, променяш - съпреживяваш частица от живота на училищната общност. Удовлетворението е, когато вдъхновяващата сила на един учител е надхвърлила класната стая – детето със СОП е прието и усмихнато, детето в риск чувства подкрепата, талантливите деца са ентусиазирани в това,което правят... Това ескритата радост на съвременните будители – извличането на лично удовлетворение от това, да бъдат ценни за младите хораи ценени от тях. Обичам взаимодействието и вниманието. Много често съм в центъра на един свят, което ме кара да се чувствамжива.

Александър Велики е казал:„ Задължен съм на баща си, за това, че живея и на учителя си, за това, че живея добре.” Може би в нечий живот оставяме следа....

С  какво се гордеете като учител?

Гордея се с успехите на ученици и колеги и не на последно място със споделената философия за това, което правя:

Всичко се случва добре, когато си вложил надежда, вяра, любов и професионализъм! 

Привлекателна училищна среда означава свобода на лично достойнство, уважение и толерантност! 

Има много нови неща, които навлизат в българското училище и това е безспорно, защото времето ги налага и трябва да е бързо, за да бъдем адекватни на желанията и на изискванията на младото поколение и на родителите. 

Училището е огледало на всичко,което се случва в обществото. А историята ще покаже дали сме били на прав път в методиките, в средствата, във взаимоотношенията, в изграждането и формирането на обществените и личностните ценности. 

Родителите и учениците могат да бъдат спечелени за активно участие в училищния живот, само когато у тях се изгради траен интерес, желание и положителни мотиви. Kогато грижата към учениците и родителите е отправена истински и се базира на спечелено доверие, тогава нещата се случват добре. 

Създаването на дългосрочна стратегия на базата на натрупания опит е реална алтернатива за постигане на успех. Успехите на ОУ „Д. Благоев”Велико Търновоса доказателство, че търсенето и прилагането на съвременни подходи в образователно-възпитателния процес дават положителни резултати. Партньорство, професионално сътрудничество и подкрепа между училището и всички заинтересовани институции е добра перспектива за обхващане на по-голям брой ученици и тяхното стимулиране за активна дейност. Пример за толерантност и взаимодействие за постигане на образователните цели е спечеленото доверие на ученици, родители и общественост.

Как виждате класната си стая след 5 години? 

Ето някои от промените, които вече са станали обичайни в класната стая:

• Електронни учебници, онлайн публикуване на оценки и задачи.

• Групови проекти, завършени чрез съвместен софтуер.

• Задачи, извършени онлайн и качени чрез портали на класната стая.

• Ученици, използващи хранилище в облак, вместо флаш дискове или хартия, за да съхраняват работата си.

• Учители, родители, ученици и администратори, които комуникират чрез социални медийни платформи, предназначени специално за образованието.

Каква ще бъде класна стая през следващите 5 до 7 години? Малко илюзорно, но защо не?

Може би ще забравим за редици от чинове и столове. Отворената класна стая и отворените училищни пространства са моя мечта. Обособяването на работни станции – места, където ученици с общи интереси ще разработват групови проекти. 

След като технологиите превръщат учителя в медиатор, неизбежно е виртуалната и разширена реалност да промени образователния пейзаж. Представете си отваряте книга с изображение на земята върху нея. Поставяте специални очила и триизмерни изображения излизат от тях. Сега, вместо да виждате един прост, плосък образ, могат да видят различни форми на земята; напречното сечение на планетата, различни слоеве, които се спускат към ядрото на Земята.Това е възможно днес и създава разширено учебно преживяване и достъп до материали за обогатяване, които  могат да бъдат намерени извън училищната сграда. Това също така означава гъвкави задачи и знания, промяна на стила на учене, демонстриране на компетентности и умения, автономия. Успешните учители ще осъзнаят, че трябва да преосмислят целия модел на образование и да го преосмислят, така че да са по-фокусирани върху учениците. Това означава приемане на нови технологии, но също така означава да се откажем от архаичните нагласи относно това какво представлява успех в образованието и да признаем, че образователната конкуренция е реалност.

Какво искате да се промени в българската образователна система?

Образователната система е динамична и променяща се. С промените образованието не губи, то винаги печели. Младите хора трябва да бъдат двигател. Зависи кой как приема и разбира мисията да е учител. Ако е избрана със сърце, отдаваш дължимото. За мен е много важно да виждам реализирани млади хора и доволни от това, с което се занимават.

Днес сравнявам образованието с пътешествието. Всяко пътешествие е духовно приключение, започва и завършва с мисъл за новото и непознатото, дава лични открития, самоопознаване и срещи.... и понякога малко лутане и несигурност.Това е много.... толкова е трудно да запазиш страстта и да бъдеш част от промяната.

Накъдето и да поеме човек, чака го пътешествие.

Кое е най-важното, на което искате да научите своите учениците?

И ученици, и колеги искам да науча да вярват в себе си и че всяка посока е вярна, стига да е тяхната. Когато започва всяка учебна година си пожелаваме „На добър час!”. Когато завършва всеки випуск пожелаваме ”На добър път!” . Това всъщност е да намерят посоката, да я поемат и тя да отведе всеки до там, до където е искал да стигне, че и по-нататък...

Опишете ни класната си стая. 

За съжаление – обикновена класна стая, но с дух и емоции, със споделени мечти и страст.Страст към материала. Страст към преподаването. Желанието е заразяващо. Ако учителят го има, най-вероятно учениците ще го имат. Понякога най-добрият отговор, който един учител може да даде, е "Не знам". Вместо да губи доверието, печели и това доверие е в основата на една продуктивна връзка. И зная, че не съм единствената, от която се учат учениците. Те също така учат сами и от своите връстници. 

Моята класна стая е и едно цяло училище.Джордж Бърнард Шоу казва: "Който може, го прави. Този, който не може, учи.” Трябва освен да бъдем добри 

учители и да се учим. Как иначе да убеждаваш всички в една институция - дали това означава 50 служители или 350 ученици и още толкова родители - да се движат в същата посока? Как да гарантираш, че хората на всяко ниво разбират приоритетите на момента? Как да развиваш успешните хора на утрешния ден? Как?  Когато разбираш, че не си ти център на вниманието, а те, когато познаваш техните таланти, предишен опит и нужди, когато създаваш необходимата среда и доверие. 

Девизът на ОУ „Димитър Благоев” е „Обучение! Вдъхновение! Успех!”, а девизът на настоящата учебна година е „Ние даваме крила!”.

Кой беше вашият любим учител и защо?

Казва се Лилия Цветанова – първият учител в живота ми. Красива, усмихната, щастлива, позитивна и дори вече на достолепна възраст – прекрасен и добър човек.


Борис Георгиев - Учител информатика и информационни технологии в СУ "Любен Каравелов", гр. Варна
Какво Ви мотивира да сте учител?Всъщност никога съм нямал мотивация  да стана учител. Интересите ми бяха свързани с ИТ и тяхното приложение в бизнеса и ползата им за човека. През последната година на своето следване се явях на интервю за работа като...
Йоанна Димитрова - Директор на Детска градина №10 "Светлина", гр. Стара Загора
        “Viva la musica”.Казвам се Йоанна  Петкова Димитрова-  директор на детска градина “Светлина”, Стара   Загора от 2004 година.Носител съм на Награда Стара Загора в направление „Наука и образование“ за 2018 г., на почетното отличие на МОН „Неофит...
Мариела Терзиева - Начален учител в НУ "Цани Гинчев",гр. Лясковец
Какво Ви мотивира да сте учител? В живота има неща, които просто се случват. Исках да стана археолог. Обожавах историята, но се разочаровах и в последния момент кандидатствах  Начална училищна педагогика. Оказа се, че съм направила възможно най-правилния...
Людмила Райкова - Начален учител в СУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?Единствената мотивация, за да бъда учител, е истинската чиста любов на малките ученици, които аз наричам „моите бонбони“- с различни тайни вкусове и...
Даниела Богданова - Учител в ЧОУ "Света София", гр. София
Здравейте!Мисля, че първи ноември е най-подходящият момент, за да опиша своята добра практика, която предполагам, е в основата на моята номинация!С годините осъзнах, че когато вляза в класната стая и застана пред децата ,съм всичко в едно - програмата, учебникът,...
Габриела Тодорова - Учител по ФВС в 55 СУ “ Петко Каравелов”, гр. София
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?В детските си години имах добри примери за учители будители, които още в ранната ми детска възраст запалиха искрицата у мен към тази професия. Тогава се...
Мария Кирилова - Учител в Езикова гимназия "Гео Милев", гр. Добрич
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?Това да съм постоянно сред млади хора, да съм в крак с новостите ме кара да се чувствам и аз млада и щастлива. Другото, което ми дава сили и мотивация да упражнявам...
Петя Попова - Начален учител в СУ "Николай Катранов" - гр. Свищов
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?Казвам се Петя Попова и изпълних детската си мечта – станах учител! Поех нелекия път към ежедневното усъвършенстване и това е може би най-вярната посока в живота...