Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Динко Динев - Учител по Информатика и Информационни технологии - ПГ "Васил Левски" и ОУ "Димчо Дебелянов" - Ямбол
Гласувай
Рейтинг
0Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител? 

Израснал съм в учителско семейство. Родителите ми са начални учители.
От малък имах желание да бъда като тях учител, защото учителската професия е единствената професия, която създава всички останали професии. 

Разкажете ни една любима случка в училище.

Най-любимата ми случка беше в Профилирана гимназия „Васил Левски“ – Ямбол.
Там под мое ръководство ученици от група по интереси „Роботика“ по Проект „Твоят час“ създадоха робот, който се движи и може да бъде управляван.  

Кой беше вашият любим предмет в училище?

Още от ученик любимия ми предмет е Информационни технологии.

Къде са будителите?

Навсякъде около нас има будители. Човек трябва да носи в сърцето и душата си българското слово и да говори на български език – това е всеки един будител.

С какво се гордеете като учител?

Гордея се с постиженията на моите ученици, с техните награди, грамоти участия в проекти, състезания, олимпиади и представителни изяви.

Как виждате класната си стая след 5 години? 

С навлизането на информационните и комуникационни технологи предвиждам моя кабинет да бъде оборудван със съвременна техника отговаряща на Европейските стандарти за качествено образование. 

Какво искате да се промени в българската образователна система?

Това е страхотен въпрос, за който е говорено и продължава да се говори. Като учител в българската образователна система виждам напредък в областта на информационните и комуникационни технологи. В България се обучават най-добрите кадри и мисля,че посоката на развитие е правилна. 

Кое е най-важното, на което искате да научите своите учениците? 

Давам всичко от себе си, за да ги науча на толерантност, учтивост, работа в екип, да уважават, както собственото си мнение, така и мнението на другия. Предметите, които преподавам /Информатика и Информационни технологии/ са необходими във всяка една сфера на дейност, в настоящето и бъдещето им развитие. 

Опишете ни класната си стая. 

Работя като Учител по Информатика и Информационни технологии в Основно училище „Димчо Дебелянов“ и Профилирана гимназия „Васил Левски“ – Ямбол.
В двете училища компютърните кабинети са добре оборудвани и отговарят на съвременните европийски стандарти. 

Кой беше вашият любим учител и защо?

Всички учители са ми любими, защото служат за пример и подражание.


Добра практика:

Днес образованието е аналог на информационното общество, в което живеем. 

Информационните системи и мрежи осигуряват пълно социално взаимодействие, чийто училищен еквивалент са интерактивните методи и споделеното познание. 

Учители и ученици от целия свят участват в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“ за да помогнат да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива. Целта на инициативата е да се запознае младото поколение с новите Глобални цели за устойчиво развитие и да поемем ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.

17-те глобални цели за устойчиво развитие  се стремят към 3 изключителни постижения в следващите 15 години/от 2015 г./ е основни измерения на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично, а именно:

* Да изкореним крайната бедност;  
* Да се справим с неравенствата и несправедливостта;
* Да се справим с климатичните промени.

 

Като будител използвам динамичната промяна на методите и средствата за обучение, които утвърждават училището като желана територия. Интерактивността като съвременен модел за изграждане на образователен диалог изисква нови техники и технологии на преподаване в училище, за това от 2015 година разработвам и представям уроци за УНИЦЕФ / UNICEF/ България съвместно с Основно училище „Димчо Дебелянов” – град Ямбол, а тази година /2018г./ и с Профилирана гимназия „Васил Левски” – град Ямбол. Това са поредица от уроци с едно наименование : „Най-големият урок в света“ !

Информационните технологии са мощно средство за привличане на вниманието на учениците и увеличаването на активността им в час.

„Най-големият урок в света“ е урок, който остава в душите и сърцата на децата. Това не е урок върху, който ще бъдат изпитвани, нито урок върху, който ще получат оценка, но това е урок, който ще остане завинаги в съзнанието им. Този урок те ще преразкажат и преподадът на дацета, на внуците и на правнуците си. Това е урок не само за нас и нашето поколение, това е урок за миналото, настоящето и бъдещето.

Кратко описание на практиката:

Въведение

Активност 1: НАШИЯT СВЯТ


1.В началото на урока изписвам на дъската и прожектирам на проектора следния въпрос:

Кои са най-големите проблеми, които имат хората днес?

2.Споделям с учениците си, че днес в рамките на часа всички заедно ще търсим отговора на този въпрос. Това ще правят и хиляди други деца и млади хора по света. Всяка задача е изключителноважна, защото всичко, което открием, разберем или измислим заедно, ще промени света към по-добро. Всяка екипна задача, по която ще работимзаедно, е от изключително значение, защото всяко нещо, което открием, разберем или измислим заедно, има потенциала да промени бъдещето на планетата.

3.Прочитамес ученицитевнимателновъпроса. Няма грешни и верни отговори на въпроса и всичко, което те измислят, е важно за нас и ние ще се радваме да чуем идеите им и техните отговори.

3.1 Помощни въпроси, които задавам на учениците по време на мозъчната атака:

   
         •Кои са най-големите проблеми на хората, с които вие общувате?

        •Кои са най-големите проблеми на хората в селото/града/населеното място, в което живеете в момента?

        • Кои са най-големите проблеми, които имат децата и възрастните в България в днешно време?

4. Правим беседа с учениците и обсъждаме, че много други деца и младежи по света са мислили по същите въпроси и са намерили същите отговори.

Следва въпроса:
   Смятате ли, че отговорите на хората от цял свят си приличат?

Учениците се аргументират с положителни и отрицателни отговори.

 

Активност 2: СВЯТ НА ПРОБЛЕМИ .. НО И СВЯТ НА СУПЕРГЕРОИ

 1.Заедно с учениците ще проверим отговора на последния въпрос като изгледаме специално анимационно филмче,предоставено от UNICEF

България, в което се разказва за това какви проблеми имат хората на нашата планета, независимо от това в коя страна са родени или живеят.

2.Гледайки анимацията учениците търсят отговорите на следните въпроси :

        •Кои са най-големите проблеми пред човечеството днес, за които се разказва във филмчето?

        •Приличат ли си или се различават тези проблеми от тези, които те казаха в началото на часа?

        •Какъв е планът, за който филмчето разказва?

Кои са най-големите проблеми пред човечеството днес, за които се разказва във филма?

Възможни отговори:климатичните проблеми; начинът, по който живеем уврежда земята; замърсяваме природата; недостигът на чиста, питейна вода; климатът се променя; има неравенства между хората; едни имат много, а други нищо; много хора живеят в бедност; много хора нямат достъп до лекарства; има деца, които нямат възможност да ходят на училище и др.

Защо във филма се казва, че човекът е способен да промени за 15 години тенденциите, които сенаблюдават днес?

Възможен отговор:Понеже хората създаваме тези проблеми, ние трябва да сме и тези, които да ги решим, но за целта трябва да работим заедно и да бъдем по-креативни. Хората са 

изобретателни, креативни и пълни с идеи и сме много добри в създаването на нови оръжения и в решаването на сложни проблеми. 

 

Какъв е планът, зад който застават държавите от ООН?

Има план до 2030 година за това как да помогнем на планетата. Зад него стои Организацията на обединените нации, която включва 193държави в света и е посветена на опазването на мира и обединяването на страните. Планът на Организацията на обединените нации съдържа 17 цели, които да защитят планетата от климатичните промени и да превърнат света в едно по-безопасно, честно и справедливо място за всички. 

Активност 3: ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ И КАК ТЕ РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ

1.Учениците разглеждат ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ от приложение 1 на принтиран лист и прожектирани на проектора :

2.Сформират се 17 екипа, като всеки един от екипите избира една от 17-те цели, която представлява по-специален интерес за него. Всеки екип работи по различна цел от другите екипи.

3. Раздадени са инструкцията и казусите към избраните цели на всеки един от екипите. Информирани са екипите, че разполагат с 10 минути за работа по казуса. Задачата на всеки екип е:

а.да прочете какви конкретни решения и действия са избрали държавите за постигане на тази цел ;

б.да оценят предложените конкретни решения и действия. (1/ добри, смислени и полезни или  2/ лоши, необосновани и неполезни ги намират) ;

в.да дадат свои предложение за решения и действия, които държавите могат да предприемат за постигане на тази цел.

4. Като обобщениевсеки от екипите споделя накратко пред другите екипи своята работа: как екипът оценява решенията и действията, които държавите са избрали; какви предложения за действия и решения има екипът.

Активност 4: ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ И АЗ

1.Учениците са забелязали във филмчето, че е изключително важно всички хора да участват в реализирането на Глобалните цели и превръщането на нашата планета в по-добро място, защото всички хора имат свои суперсили и силни качества.
 

Следва цитат на КЕН РОБИНСЪН (британски автор, известен със своите мотивиращи речи за креативността, училището и образователната революция):

„Ние имаме само една планета. Няма друго място, на което може да отидем. Ако използваме нашите креативна сила и способности, то друго място няма да ни е необходимо. Ако се грижим за планетата си и един за друг, ние ще имаме всичко, от което се нуждаем“


2. Всеки един от екипите има голям бял лист с достатъчно място за писане /рисуване/, както имоливи, химикали и маркери за да изрази своето мнение и решение за дадена Глобална цел.  

3. Всеки екип дава отговор на въпроса „Защо за мен е важно през 2030 г. да живея в свят, 

в които сме постигнали Глобалните цели?“ и го оформякато постер. 

4. Заедно прочитаме предложенията на ученицитеи правим снимки с постера и посланията им.

5. Утвъждавам още веднъж значението на Глобалните цели за всички хора по света - малки и големи. След това поздравявам учениците за добре свършената работа в часа и ги поощрявам да разкажат вкъщи и на свои приятели за наученото в днешния „Най-голям урок в света“.

Основните целина урока са :

•учениците да познават основните проблеми, пред които е изправено човечеството;

•учениците да разпознават Глобалните цели за устойчиво развитие;

•учениците да могат да обяснят важността на Глобалните цели.

Необходими ресурси за осъществяване:

•Цветен принтер;

•Мултимедиен проектор;

•Бяла дъска;

•Лаптоп.

Основни предизвикателства:

• Умения за работа по групи;

• Иновативни подходи;

• Мозъчна атака.

Галина Димиева - Учител в ДГ 14 "Дружба", гр. Варна
Какво ви мотивира да сте учител?Учителството е отговорно призвание и е нужно да се изпълнява от отдадени и ентусиазирани хора. Децата - бъдещето на нашата планета - са наша обща отговорност. Колкото повече усилия влагаме за тяхното израстване, толкова...
Ценка Димитрова - Старши учител в начален етап в СУ „ Николай Катранов“, гр. Свищов
Връзка към buditelite.bg 1. Какво Ви мотивира да сте учител?Една мисъл на писателя Ем. Станев „ Към всичко подхождай с любов-към цветето, към дървото, към птицата и човека...“. Вярвам, че в училище да образоваме само ума на децата не...
Пенка Цолова - Учител по история и цивилизации в СУ „Димчо Дебелянов”, гр. Белене
Какво Ви мотивира да станете учител ?Като деца играехме на учителки и не знам защо все мен определяха да съм учителка! Толкова ми беше интересно , че друга мечта не си спомням да съм имала. Не съжалявам за избора , който направих. Вече 34 години съм посветила...
Яна Дойнова - Арфист в ЧЕСОУ "Дорис Тенеди", гр. София
Какво Ви мотивира да сте учител?Още в детските ми години осъзнах важността на правилният педагог. Този, който те разбира и изкарва най-доброто от теб. Още от тийнейджърските ми години гледах да помагам на по-малките от мен. Виждайки как им влизам под кожата и...
Кристина Терзиева - Начален учител в 126 ОУ "Петко Ю. Тодоров", гр. София
Казвам се Кристина Терзиева и от 2014 година съм учител в столично училище. Кандидатствайки за работа, бях изключително притеснена от факта, че всъщност нямах нито един ден практика. Да, но се оказа, че ме взеха на работа. Започнах като учител ЦДО. В началото се притеснявах...
Диана Велчева - Емануилиду - учител в ЧСУ „Мечтатели“, гр. Варна
Какво Ви мотивира да сте учител?Съвременните деца имат нужда от все повече по-скоро от ментори, духовни хора, които да ги зареждат и стимулират да дават най-доброто, на което са способни. Виждам промяната у децата, които обучавам, усмивките и успехите им ме...
Борис Георгиев - Учител информатика и информационни технологии в СУ "Любен Каравелов", гр. Варна
Какво Ви мотивира да сте учител?Всъщност никога съм нямал мотивация  да стана учител. Интересите ми бяха свързани с ИТ и тяхното приложение в бизнеса и ползата им за човека. През последната година на своето следване се явях на интервю за работа като...
Йоанна Димитрова - Директор на Детска градина №10 "Светлина", гр. Стара Загора
        “Viva la musica”.Казвам се Йоанна  Петкова Димитрова-  директор на детска градина “Светлина”, Стара   Загора от 2004 година.Носител съм на Награда Стара Загора в направление „Наука и образование“ за 2018 г., на почетното отличие на МОН „Неофит...